Thêm tài khoản email vào Outlook

Để gửi và nhận email của bạn trong Outlook, trước tiên bạn sẽ cần thêm tài khoản email của mình vào Outlook. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều tài khoản email, bao gồm các tài khoản Office 365, Exchange, Outlook.com, Gmail, Yahoo, iCloud hoặc tài khoản email của bên thứ ba khác.

Lưu ý: Các khách hàng AOL và Verizon nên xem mục Cập nhật cài đặt email trong Outlook for PC và mục Cập nhật cài đặt email trong Outlook for Mac. Khi kiểm tra cài đặt mã hóa của bạn, hãy đảm bảo các cài đặt được đặt thành SSL, SSL/TLS hoặc Tự động chứ không phải chỉ TLS.

Thêm tài khoản email nhanh chóng

Bảng tạm

Bạn có thể thêm nhiều tài khoản email bằng cách sử dụng tùy chọn thiết lập tự động của Outlook.  Bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau để thêm tài khoản đầu tiên hoặc các tài khoản bổ sung của mình.

Một số nhà cung cấp email, như Gmail, Yahoo và iCloud, yêu cầu bạn bật xác thực hai bước và thiết lập mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là mật khẩu sử dụng một lần mà bạn nhập thay vì mật khẩu tài khoản email của bạn. Sử dụng mật khẩu ứng dụng cho phép Gmail, Yahoo và iCloud xác nhận rằng bạn là người đang truy nhập email của mình. Xem mục Thiết lập xác thực hai bước cho Gmail, Thiết lập xác thực hai bước cho Yahoo hoặc Thiết lập xác thực hai bước cho iCloud để biết thông tin về cách tạo mật khẩu ứng dụng. Sử dụng mật khẩu ứng dụng đó trong các bước 2 và 3 dưới đây. 

 1. Mở Outlook và chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

  Thêm tài khoản mới

  Ghi chú: Người dùng Outlook 2007 nên chọn Công cụ > Cài đặt Tài khoản. Trên tab Email, chọn Mới.

 2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn Kết nối. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Kết nối hay được nhắc nhập thông tin bổ sung, hãy nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của mình, rồi chọn Tiếp theo.

 3. Nếu bạn được nhắc, hãy nhập lại mật khẩu, rồi chọn OKKết thúc để bắt đầu sử dụng Outlook.

Ghi chú: Bạn có thể sử dụng các bước này để thêm tài khoản đầu tiên của mình vào Outlook hoặc các tài khoản tiếp theo.

Bảng tạm

Đôi khi, bạn cần thực hiện thay đổi cho cài đặt tài khoản email của mình. Nếu bạn có mật khẩu mới, nếu nhà cung cấp email yêu cầu bạn thay đổi cài đặt hoặc nếu bạn đang gặp sự cố với việc gửi và nhận email, bạn có thể thay đổi cài đặt tài khoản email của mình trong vài bước.

 1. Mở Outlook và chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

 3. Trên trang cài đặt, bạn có thể cập nhật tên máy chủ thư đến và thư đi, địa chỉ email, tên bạn, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nếu bạn cần thay đổi cài đặt SSL hoặc cài đặt cổng của mình, hãy chọn Xem thêm Cài đặt.

 4. Các cài đặt phổ biến nhất để cập nhật nằm trên tab Máy chủ Thư đi và tab Nâng cao.

  • Nếu bạn đang gặp sự cố với việc gửi email hoặc nhận thư về máy chủ thư đi của mình, hãy đảm bảo chọn hộp Máy chủ thư đi của tôi (SMTP) yêu cầu xác thực.

  • Nếu bạn cần cập nhật cổng máy chủ thư đến hoặc thư đi hay cài đặt SSL, hãy sử dụng tab Nâng cao.

   Ghi chú: Đối với khách hàng AOL và Verizon: việc chọn SSL/TLS từ hộp thả xuống bên dưới các kết nối máy chủ thư đến và đi được mã hóa sẽ đảm bảo bạn vẫn có thể gửi và nhận email sau 07/11/2017.

 5. Khi bạn đã hoàn tất cập nhật cài đặt của mình, hãy chọn OK > Tiếp theo > Kết thúc.

Bảng tạm

Nếu bạn cần nhập giá trị cụ thể cho tên máy chủ thư đến và thư đi, số cổng hay cài đặt SSL, bạn có thể sử dụng tùy chọn thiết lập nâng cao của Outlook.

 1. Mở Outlook và chọn Tệp > Thêm Tài khoản.

 2. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhập địa chỉ email của bạn, chọn Tùy chọn nâng cao, rồi chọn hộp dành cho Cho phép tôi thiết lập tài khoản của mình theo cách thủ công, rồi chọn Kết nối.

 3. Chọn loại tài khoản của bạn. Gần như mọi lúc bạn cần sử dụng tùy chọn này, bạn sẽ chọn IMAP.

 4. Màn hình Cài đặt tài khoản sẽ được điền sẵn với hầu hết các cài đặt tài khoản bạn cần. Tuy nhiên, nếu bạn cần tìm kiếm cài đặt của mình, hãy xem chủ đề Cài đặt tài khoản POP và IMAP. Nhập máy chủ thư đến và thư đi của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn Kết nối.

Nhanh chóng thêm tài khoản mới

Bạn có thể thiết lập hầu hết các tài khoản email, bao gồm tài khoản Office 365, máy chủ Exchange, tài khoản Outlook.com, Hotmail.com và Live.com trong vài bước nhanh chóng.

 1. Nhập địa chỉ email của bạn > Tiếp tục.

  Màn hình đầu tiên bạn thấy yêu cầu bạn nhập địa chỉ email của mình

 2. Nhập mật khẩu của bạn > Thêm Tài khoản. (Màn hình của bạn có thể có giao diện khác tùy thuộc vào tài khoản bạn đang thêm).

  Nhập mật khẩu cho tài khoản outlook.com của bạn

 3. Chọn Hoàn tất để bắt đầu sử dụng Outlook 2016 for Mac.

  Xác nhận khi đã thêm tài khoản email thành công

Bảng tạm

Đôi khi, bạn cần thực hiện thay đổi cho cài đặt tài khoản email của mình. Nếu bạn có mật khẩu mới, nếu nhà cung cấp email yêu cầu bạn thay đổi cài đặt hoặc nếu bạn đang gặp sự cố với việc gửi và nhận email, bạn có thể thay đổi cài đặt tài khoản email của mình trong vài bước.

 1. Mở Outlook và chọn Công cụ > Tài khoản.

 2. Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

 3. Trên trang cài đặt, bạn có thể cập nhật tên máy chủ thư đến và thư đi, địa chỉ email, tên bạn, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nếu bạn cần thay đổi cài đặt SSL hoặc cài đặt cổng của mình, hãy chọn Xem thêm Cài đặt.

 4. Các cài đặt phổ biến nhất để cập nhật nằm trên tab Máy chủ Thư đi và tab Nâng cao.

  • Nếu bạn đang gặp sự cố với việc gửi email hoặc nhận thư về máy chủ thư đi của mình, hãy đảm bảo chọn hộp Máy chủ thư đi của tôi (SMTP) yêu cầu xác thực.

  • Nếu bạn cần cập nhật cổng máy chủ thư đến hoặc thư đi hay cài đặt SSL, hãy sử dụng tab Nâng cao.

   Ghi chú: Đối với khách hàng AOL và Verizon: việc chọn SSL/TLS từ hộp thả xuống bên dưới các kết nối máy chủ thư đến và đi được mã hóa sẽ đảm bảo bạn vẫn có thể gửi và nhận email sau 07/11/2017.

 5. Khi bạn đã hoàn tất cập nhật cài đặt của mình, hãy chọn OK > Tiếp theo > Kết thúc.

Sau khi bạn thiết lập tài khoản đầu tiên, hãy làm theo các bước sau để thêm tất cả các tài khoản email tiếp theo.

 1. Mở Outlook 2016 cho Mac.

 2. Chọn Công cụ > Tài khoản.

 3. Bấm vào dấu cộng (+) > Tài khoản Mới.

 4. Nhập địa chỉ email cho tài khoản đó.

 5. Thực hiện theo lời nhắc để hoàn tất thiết lập tài khoản.

 1. Đi tới Gmail từ trình duyệt của bạn, rồi chọn biểu tượng Google apps trong góc trên bên phải của màn hình.

  Chọn thiết đặt ứng dụng Google
 2. Chọn Tài khoản Của tôi. Bên dưới Đăng nhập & bảo mật, chọn Đăng nhập vào Google.

  Đăng nhập vào Google
 3. Trong mục Mật khẩu & phương thức đăng nhập, nếu Xác minh 2 BướcBẬT, hãy chuyển tới bước tiếp theo. Nếu không, chọn Xác minh 2 Bước và làm theo lời nhắc. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn mũi tên quay lại ở phần trên cùng của màn hình.

  Chọn mũi tên quay lại để tiếp tục
 4. Bên dưới Mật khẩu & phương thức đăng nhập, chọn Mật khẩu ứng dụng.

  Chọn Ứng dụng
 5. Nhập mật khẩu Google của bạn, rồi chọn Đăng nhập. Ở cuối màn hình tiếp theo, chọn ThưMáy tính chạy Windows từ danh sách thả xuống, rồi chọn > Tạo.

  Chọn ứng dụng và thiết bị cho mật khẩu ứng dụng của bạn
 6. Google sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Hãy ghi lại mật khẩu này (không có dấu cách) và sử dụng thông tin này làm mật khẩu khi thêm một tài khoản mới vào Outlook.

  Sao chép mật khẩu ứng dụng không có khoảng trắng

 1. Đi tới website của Yahoo từ trình duyệt của bạn, rồi chọn biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải của màn hình.

  Chọn biểu tượng thiết đặt
 2. Chọn Thông tin tài khoản > Bảo mật tài khoản. Có thể bạn sẽ cần đăng nhập lại.

  Thay đổi thiết đặt bảo mật cho tài khoản Yahoo
 3. Nếu bạn chưa bật Xác minh hai bước, bạn sẽ cần thực hiện thao tác đó trước khi tiếp tục. Sau đó chọn Quản lý mật khẩu ứng dụng.

  Bạn có thể xác minh tài khoản Yahoo của mình
 4. Chọn Máy tính chạy Outlook từ danh sách thả xuống, rồi chọn Tạo.

  Chọn Outlook trên Máy tính, rồi Tạo.
 5. Yahoo sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Hãy ghi lại mật khẩu này (không có dấu cách) và sử dụng thông tin này làm mật khẩu khi thêm một tài khoản mới vào Outlook.

  Ghi lại mật khẩu ứng dụng của bạn

 1. Đi tới website Apple ID từ trình duyệt của bạn, rồi nhập Apple ID và mật khẩu của mình.

  Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu iCloud
 2. Nếu bạn đã bật xác thực hai bước, bạn sẽ nhận được mã trên một trong những thiết bị của mình. Nhập mã này để tiếp tục. Nếu không, hãy bật xác thực hai bước.

  Nhập mã xác thực hai bước của bạn
 3. Trong mục Bảo mật, bên dưới MẬT KHẨU DÀNH RIÊNG CHO ỨNG DỤNG, chọn Tạo Mật khẩu...

 4. Nhập tên cho mật khẩu của bạn, như Outlook, rồi chọn Tạo.

  Nhập tên cho mật khẩu ứng dụng của bạn
 5. Apple sẽ hiển thị mật khẩu ứng dụng cho bạn. Hãy ghi lại mật khẩu này (không có dấu cách) và sử dụng thông tin này làm mật khẩu khi thêm một tài khoản mới vào Outlook.

  Sao chép mật khẩu ứng dụng của bạn
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×