Thêm siêu kết nối vào một vị trí trong cùng tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm siêu kết nối để giúp độc giả truy nhập tức thì vào thông tin trong phần khác của cùng tài liệu. Siêu kết nối có thể là văn bản hoặc đồ họa. Bằng cách sử dụng siêu kết nối, bạn có thể cung cấp thông tin cho độc giả mà không cần lặp lại thông tin tương tự trên các trang khác.

Để thêm nối kết nhảy từ phần này của tài liệu sang phần khác của cùng tài liệu, hãy đánh dấu đích đến và thêm nối kết.

Đánh dấu đích đến

Đánh dấu đích đến của siêu kết nối bằng thẻ đánh dấu hoặc kiểu đề mục.

Chèn thẻ đánh dấu

 1. Chọn văn bản hoặc mục hoặc bấm vào nơi bạn muốn chèn thẻ đánh dấu.

 2. Bấm chèn > thẻ đánh dấu.
  Chèn Thẻ đánh dấu

 3. Trong phần tên thẻ đánh dấu, hãy nhập tên.
  Hộp thoại chèn thẻ đánh dấu

  Ghi chú: Tên thẻ đánh dấu cần bắt đầu bằng chữ cái. Tên thẻ đánh dấu có thể bao gồm cả số và chữ cái, nhưng không được chứa khoảng trắng. Nếu cần phân tách các từ, bạn có thể dùng dấu gạch dưới ( _ )—ví dụ: Tiêu_đề_một.

 4. Bấm Thêm.

Áp dụng kiểu đề mục

Các đề mục được tự động đánh dấu là đích đến. Bạn chỉ cần áp dụng một trong các kiểu đề mục có sẵn.

 1. Chọn văn bản bạn muốn áp dụng kiểu đề mục.

 2. Trên trang đầu tab, bấm vào kiểu bạn muốn.
  Đầu đề 1 trong Bộ Sưu Tập Kiểu

Thêm nối kết

Sau khi bạn đánh dấu đích đến, bạn đã sẵn sàng thêm nối kết.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng bạn muốn dùng làm siêu kết nối.

 2. Bấm chuột phải và sau đó bấm siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

 3. Trong phần Nối kết tới, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

 4. Trong danh sách, hãy chọn đề mục hoặc thẻ đánh dấu bạn muốn thêm nối kết.

  Ghi chú: Để tùy chỉnh Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn di con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo màn hình, rồi gõ văn bản mà bạn muốn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm thẻ đánh dấu trong tài liệu

Thêm một tệp PDF vào tài liệu

Dùng siêu kết nối trong một bảng mục lục

Tạo một bảng mục lục

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×