Thêm siêu kết nối trong tài liệu Office trên thiết bị di động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể chèn siêu kết nối cơ bản trong bất kỳ tài liệu Office trên thiết bị di động. Trong Word, bạn cũng có thể nhập văn bản Hiển thị cho bất kỳ URL bạn chèn.

PowerPoint cũng cho phép bạn nhập văn bản Hiển thị cho bất kỳ URL bạn đã chèn.

Người dùng nội bộ Office

Để xem các tính năng này trong PowerPoint, bạn phải là một nội Office   

Người dùng nội bộ là những người đăng ký Office 365 được nhận sớm các tính năng mới vào mỗi tháng và giúp nhóm Office đánh giá các tính năng đó. Trở thành Người dùng nội bộ.

Trong bất kỳ tài liệu Office

Bạn có thể thêm siêu kết nối cơ bản trong tài liệu Office trên thiết bị di động bằng chỉ cần nhập một URL hợp lệ theo sau là trả về dấu xuống. Ví dụ, nhập www.wikipedia.com hoặc http://wikipedia.com, và sau đó gõ nhẹ vào nút trả về . Office nhận ra văn bản thành URL và chèn siêu kết nối.

Trong Word và PowerPoint

Ngoài việc tạo một nối kết cơ bản "http" web, bạn cũng có thể dùng cú pháp "mailto" để tạo một nối kết sẽ mở thông điệp email khi bạn bấm vào. (Ví dụ: mailto:info@contoso.com)

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab chèn .

  Tab Chèn

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 2. Gõ nhẹ vào nối kết.

  Nút nối kết

 3. Nhập văn bản để hiển thị và địa chỉ nối kết của bạn.

  Hộp thoại siêu kết nối

 4. Gõ nhẹ vào chèn.

Ngoài việc tạo một nối kết cơ bản "http" web, bạn cũng có thể dùng cú pháp "mailto" để tạo một nối kết sẽ mở thông điệp email khi bạn bấm vào. (Ví dụ: mailto:info@contoso.com)

 1. Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng của màn hình của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào nhà.

 2. Gõ nhẹ vào chèn > nối kết.

 3. Nhập địa chỉ của nối kết của bạn và văn bản để hiển thị.

 4. Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào xong. Trên iPad của bạn, chỉ cần chạm ra ngoài hộp thoại để loại bỏ nó.

 1. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào tab chèn .

  Tab Chèn

  Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào Thêm Xem thêm ở phía dưới bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 2. Gõ nhẹ vào nối kết.

  Nút nối kết

 3. Nhập văn bản để hiển thị và địa chỉ nối kết của bạn.

  Hộp thoại siêu kết nối

 4. Gõ nhẹ vào chèn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×