Thêm, sửa và xem nhận xét trong blog

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Blog thường được thiết kế sao cho mọi người có thể chú thích vào bài đăng blog. Chú thích trợ giúp để giúp blog hơn tương tác và linh động. Các bước này cho bạn biết cách thêm, sửa và xem nhận xét trên blog SharePoint của bạn.

Tùy thuộc vào blog được thiết lập như thế nào, bạn có thể thêm nhận xét, sửa nhận xét của chính bạn và xem nhận xét của người khác.

Tổng quan

Ở mức cao nhất của blog, các bài đăng blog được liệt kê theo thứ tự ngược thời gian và một nối kết Nhận xét được hiển thị bên dưới mỗi bài đăng cùng với số nhận xét.

Nối kết Chú thích trong bài đăng blog

Khi bạn bấm vào nối kết Nhận xét của một bài đăng, bạn có thể xem tất cả các nhận xét đã được thêm vào bài đăng đó và bạn có thể thêm nhận xét mới. Tên người viết nhận xét cùng với ngày và thời gian viết nhận xét được liệt kê bên dưới mỗi nhận xét. Bạn có thể xem nhận xét cho mỗi bài đăng, xem tất cả nhận xét cho tất cả các bài đăng trong blog hoặc chỉ xem những nhận xét do chính bạn viết.

Nếu bạn đang đọc một bài đăng cụ thể, bạn có thể xem các nhận xét của vài đăng đó và thấy một ô nơi bạn có thể thêm nhận xét.

Tùy thuộc vào blog được thiết lập như thế nào, bạn có thể chỉnh sửa nhận xét sau khi đã đăng.

Để thêm hoặc sửa nhận xét, bạn phải có quyền đóng góp cho danh sách Nhận xét. Để xem nhận xét, bạn phải có quyền đọc các mục trong danh sách.

 1. Ở mức cao nhất của blog, cuộn tới bài đăng blog bạn muốn chú thích vào và sau đó bấm các chú thích nối kết mà sẽ xuất hiện bên dưới bài đăng.

  Nếu bạn đã xem bài đăng blog mà bạn muốn chú thích trên, bạn không cần để xác định vị trí hoặc bấm vào nối kết chú thích .

 2. Trong phần chú thích , hãy nhập tiêu đề cho nhận xét của bạn trong hộp tiêu đề .

 3. Nhập nội dung nhận xét của bạn trong hộp Nội dung.

 4. Bấm Gửi Nhận xét.

Sau khi đăng một nhận xét, bạn có thể sửa nó nếu bạn muốn thay đổi.

 1. Ở mức cao nhất của blog, hãy cuộn tới bài đăng blog có chứa chú thích mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm vào nối kết chú thích .

  Nếu bạn đã xem bài đăng có chứa chú thích mà bạn muốn thay đổi, bạn không cần xác định vị trí nối kết chú thích .

 2. Tìm nhận xét bạn muốn sửa.

 3. Ở phía trên bên phải của nhận xét, hãy bấm Sửa.

 4. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn chú thích.

Mẹo: Bạn cũng có thể sửa chú thích trực tiếp trong danh sách chú thích trên blog.

 • Ở mức cao nhất của blog, hãy cuộn tới bài đăng blog có chứa các chú thích mà bạn muốn xem, sau đó bấm vào nối kết chú thích .

 • Ở mức cao nhất của blog, bên dưới Nối kết quản trị, hãy bấm quản lý chú thích.

  Nếu bạn không nhìn thấy Nối kết quản trị, bạn có thể xem bài đăng blog cụ thể, thay vì mức cao nhất của blog. Để dẫn hướng đến mức cao nhất của blog, hãy bấm tên của blog trong nội dung mẩu bánh mì ở trên cùng của bài đăng blog.

Mẹo: Theo mặc định, tất cả các nhận xét cho blog đều được hiển thị. Để chỉ xem những nhận xét của chính bạn, hãy bấm vào menu Xem, rồi bấm vào Nhận xét của Tôi.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×