Thêm, sửa, tìm và xóa bỏ hàng bằng cách dùng biểu mẫu dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi một hàng dữ liệu rất rộng và cần phải cuốn dọc, hãy cân nhắc sử dụng biểu mẫu dữ liệu để thêm, sửa, tìm và xóa bỏ hàng.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về biểu mẫu dữ liệu

Tạo biểu mẫu dữ liệu

Sử dụng biểu mẫu dữ liệu

Đóng biểu mẫu dữ liệu

Tìm hiểu về biểu mẫu dữ liệu

Biểu mẫu dữ liệu cung cấp một cách tiện lợi để nhập hoặc hiển thị toàn bộ một hàng thông tin trong một phạm vi hoặc một bảng mà không cần phải cuốn theo chiều dọc. Bạn có thể thấy rằng sử dụng biểu mẫu dữ liệu có thể giúp nhập liệu dễ dàng hơn là di chuyển từ cột này tới cột khác khi mà số cột dữ liệu của bạn nhiều hơn những gì có thể hiển thị trên màn hình. Hãy sử dụng biểu mẫu dữ liệu khi mà một biểu mẫu chứa các hộp văn bản trong đó liệt kê các tiêu đề cột dưới dạng các nhãn là đủ dùng và bạn không cần các tính năng tùy chỉnh hoặc phức tạp của biểu mẫu, chẳng hạn như hộp danh sách hoặc nút ghim.

Ví dụ về biểu mẫu dữ liệu thông thường

Microsoft Office Excel có thể tự động tạo một dựng sẵn biểu mẫu dữ liệu cho phạm vi hoặc bảngcủa bạn. Biểu mẫu dữ liệu Hiển thị tất cả các tiêu đề cột là nhãn trong hộp thoại duy nhất. Từng nhãn có một hộp văn bản trống liền kề mà bạn có thể nhập dữ liệu cho mỗi cột, lên tới tối đa 32 cột. Trong biểu mẫu dữ liệu, bạn có thể nhập hàng mới, tìm hàng bằng cách điều hướng, hoặc (dựa trên nội dung của ô) hàng Cập Nhật và xóa bỏ hàng. Nếu một ô có chứa một công thức, kết quả công thức được hiển thị trong biểu mẫu dữ liệu, nhưng bạn không thể thay đổi công thức bằng cách sử dụng biểu mẫu dữ liệu.

Ghi chú: Bạn không thể in biểu mẫu dữ liệu. Ngoài ra, vì biểu mẫu dữ liệu là một hộp thoại mô thức, bạn không thể sử dụng các lệnh Excel in hoặc nút in cho đến khi bạn đóng biểu mẫu dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể dùng phím Windows in màn hình để làm cho hình ảnh của biểu mẫu và sau đó sao chép nó vào Microsoft Paint hoặc một chương trình khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề trợ giúp, sao chép nội dung sổ hoặc màn hình hiện hoạt.

Đầu trang

Tạo một biểu mẫu dữ liệu

 1. Nếu cần, bạn hãy thêm tiêu đề vào mỗi cột trong phạm vi hoặc bảng. Excel sử dụng những tiêu đề cột này để tạo nhãn cho mỗi trường trên biểu mẫu.

  Quan trọng: Hãy bảo đảm không có dòng trống nào trong phạm vi dữ liệu.

 2. Bấm vào một ô trong phạm vi hoặc bảng mà bạn muốn thêm biểu mẫu vào đó.

 3. Để thêm nút biểu mẫu Nút Điều khiển Biểu mẫu vào Thanh công cụ truy nhập nhanh, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào mũi tên kế bên Thanh công cụ Truy cập Nhanh, rồi bấm Thêm Lệnh.

  2. Trong hộp chọn lệnh từ , bấm Tất cả các lệnh, sau đó chọn biểu mẫu nút Nút Điều khiển Biểu mẫu trong danh sách.

  3. Bấm Thêm rồi bấm OK.

 4. Trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, bấm vào biểu mẫu Nút Điều khiển Biểu mẫu .

Tôi thấy thông báo cho biết "quá nhiều trường trong biểu mẫu dữ liệu"

Bạn có thể tạo một biểu mẫu dữ liệu chỉ cho một phạm vi hoặc bảng có cột 32 hoặc ít hơn. Nếu bạn có thể, hãy giảm số lượng cột.

Đầu trang

Sử dụng biểu mẫu dữ liệu

Bạn có thể dùng biểu mẫu dữ liệu để thêm, tìm, thay đổi và xóa bỏ các hàng trong một phạm vi hoặc bảng.

Thêm một hàng dữ liệu mới

 1. Trong biểu mẫu dữ liệu, hãy bấm mới.

 2. Nhập dữ liệu cho hàng mới.

  Để di chuyển đến trường kế tiếp trong hàng, hãy nhấn TAB. Để di chuyển đến trường trước đó, nhấn SHIFT + TAB.

 3. Sau khi bạn đã nhập xong dữ liệu, hãy nhấn ENTER để thêm hàng vào phía dưới cùng của phạm vi hoặc bảng.

  Tôi thấy thông báo rằng trạng thái "không thể mở rộng danh sách hoặc cơ sở dữ liệu"

  Nếu bạn thêm một hàng vào bảng hoặc phạm vi bằng cách sử dụng biểu mẫu dữ liệu, Excel sẽ mở rộng nó xuống. Nếu bung rộng bảng sẽ ghi đè dữ liệu hiện có, Excel sẽ hiển thị thông báo không thể mở rộng danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Sắp xếp lại dữ liệu trên trang tính của bạn để phạm vi hoặc bảng có thể bung rộng xuống từ hàng cuối cùng.

  Ghi chú: Trước khi bạn nhấn ENTER, bạn có thể hoàn tác bất kỳ thay đổi bằng cách bấm khôi phục. Bất kỳ dữ liệu nào bạn đã nhập trong các trường được loại bỏ.

Đầu trang

Tìm một hàng bằng cách điều hướng

Thực hiện một trong các bước sau:

 • Để chuyển qua một hàng mỗi lần, bạn hãy dùng mũi tên của thanh cuốn trong biểu mẫu dữ liệu.

 • Để chuyển qua 10 hàng mỗi lần, bạn hãy bấm vào thanh cuốn, ở vùng nằm giữa các mũi tên.

 • Để chuyển đến hàng kế tiếp trong phạm vi hoặc bảng, hãy bấm Tìm Kế tiếp.

 • Để chuyển đến hàng trước đó trong phạm vi hoặc bảng, hãy bấm Tìm Trước đó.

Đầu trang

Tìm một hàng bằng cách nhập tiêu chí tìm kiếm

 1. Bấm Tiêu chí, rồi nhập tiêu chí so sánh vào biểu mẫu dữ liệu.

  Tất cả các mục bắt đầu bằng tiêu chí so sánh đó sẽ được lọc ra. Ví dụ, nếu bạn nhập văn bản Dav làm tiêu chí, Excel sẽ tìm "Davidovski" và "Davis". Để tìm những giá trị văn bản có chung một vài ký tự nhưng có một số ký tự khác nhau, hãy dùng ký tự đại diện làm tiêu chí.

  Bạn có thể dùng những ký tự đại diện sau đây làm tiêu chí so sánh cho bộ lọc và khi bạn tìm kiếm và thay thế nội dung.

Sử dụng

Để tìm

? (dấu hỏi)

Bất kỳ ký tự đơn nào
Ví dụ, sm?th tìm "smith" và "smyth"

* (dấu hoa thị)

Bất kỳ số ký tự nào
Ví dụ, *east tìm "Northeast" và "Southeast"

~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

Dấu hỏi, dấu hoa thị hoặc dấu ngã
Ví dụ: fy91~? tìm "fy91?"

 1. Để tìm các hàng khớp với tiêu chí, hãy bấm Tìm Kế tiếp hoặc Tìm Trước đó.

 2. Nếu bạn muốn trở về biểu mẫu dữ liệu để thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ hàng, hãy bấm Biểu mẫu.

Đầu trang

Thay đổi dữ liệu trong hàng

 1. Tìm hàng mà bạn muốn thay đổi.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm một hàng bằng cách điều hướngTìm một hàng bằng cách nhập tiêu chí tìm kiếm.

 2. Thay đổi dữ liệu trong hàng.

  Để di chuyển đến trường kế tiếp trong hàng, hãy nhấn TAB. Để di chuyển đến trường trước đó, nhấn SHIFT + TAB.

 3. Sau khi bạn hoàn tất thay đổi dữ liệu, hãy nhấn ENTER để cập nhật hàng.

  Excel sẽ tự động chuyển tới hàng kế tiếp.

  Ghi chú: Trước khi bạn nhấn ENTER, bạn có thể hoàn tác bất kỳ thay đổi bằng cách bấm khôi phục.

Đầu trang

Xóa bỏ một hàng

 1. Trong biểu mẫu dữ liệu, hãy tìm hàng mà bạn muốn xóa bỏ.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm một hàng bằng cách điều hướngTìm một hàng bằng cách nhập tiêu chí tìm kiếm.

 2. Bấm Delete.

  Cảnh báo: Excel sẽ nhắc bạn xác nhận thao tác này. Bạn sẽ không hoàn tác được thao tác xóa hàng sau khi đã xác nhận.

Đầu trang

Đóng biểu mẫu dữ liệu

Để đóng biểu mẫu dữ liệu và trở về trang tính, hãy bấm đóng.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×