Thêm, sửa hoặc loại bỏ các mục sản phẩm và dịch vụ trong một bản ghi cơ hội trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sử dụng các mục sản phẩm và dịch vụ trong một Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội trong Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể bắt đầu để đánh giá có giá trị như thế này cơ hội có thể cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Lưu ý: Business Contact Manager cho Outlook tự động tính tổng chiết khấu và giá cho các mục sản phẩm và dịch vụ khi bạn thêm chúng vào cơ hội. Sau khi bạn chỉ định cơ hội là đóng (nhận huy), Business Contact Manager cho Outlook tính và hiển thị doanh thu dự kiến. Đây là sự khác biệt giữa Tổng giá bạn tính phí và tổng chi phí cho bạn.

Thêm các mục sản phẩm hoặc dịch vụ vào cơ hội

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm cơ hội.

 2. Bấm đúp vào bản ghi cơ hội mà bạn muốn thêm thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ để.

 3. Trong phần sản phẩm và dịch vụ , bấm Thêm.

 4. Trong hộp thoại Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ , chọn một mục trong danh sách sản phẩm và dịch vụ mục của bạn, hoặc bấm sửa danh sách này để tạo một mục mới hoặc sửa một mục hiện có.

 5. Sau khi hoàn thành biểu mẫu cho mục này, bạn có thể bấm OK để lưu mục và trở lại bản ghi cơ hội, hoặc bấm Thêm mới để lưu mục và thêm một mục khác.

  Lưu ý: 

  • Nút sửa trên biểu mẫu sản phẩm và dịch vụ sẵn dùng nếu mục được liệt kê trong Business Contact Manager cho Outlook. Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, danh sách có thể bao gồm các mục từ hệ thống kế toán của bạn và các mục được liệt kê trong Business Contact Manager cho Outlook. Nếu mục đã được thêm vào sản phẩm và dịch vụ mục danh sách từ hệ thống kế toán của bạn, bạn không thể sửa thông tin về mục.

  • Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, mục mới được thêm bằng cách dùng biểu mẫu sản phẩm và dịch vụ được không tích hợp vào danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn. Các mục sản phẩm và dịch vụ từ danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn được tích hợp vào sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook.

Sửa hiện có sản phẩm hoặc dịch vụ mục được liệt kê trong cơ hội

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm cơ hội.

 2. Bấm đúp vào bản ghi cơ hội có chứa sản phẩm và dịch vụ mục bạn muốn sửa.

 3. Trong phần sản phẩm và dịch vụ , chọn một mục, sau đó bấm sửa.

 4. Trong hộp thoại sửa sản phẩm hoặc dịch vụ , hãy thay đổi bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, danh sách có thể bao gồm các mục từ hệ thống kế toán của bạn và các mục được liệt kê trong Business Contact Manager cho Outlook. Mô tả, đơn vị chi phíGiá đơn vị trường không phải là có thể sửa cho các mục đến từ hệ thống kế toán của bạn.

  Để thực hiện thay đổi trong sản phẩm và dịch vụ mục danh sách của bạn, trong mục tên trường, hãy bấm sửa danh sách này.

Loại bỏ một mục sản phẩm hoặc dịch vụ từ cơ hội

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm cơ hội.

 2. Bấm đúp vào bản ghi cơ hội có chứa các mục sản phẩm và dịch vụ mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Trong phần sản phẩm và dịch vụ , chọn một mục, sau đó bấm loại bỏ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×