Thêm sổ ghi chép mới trong OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn cài đặt và chạy OneNote 2016 lần đầu tiên, một sổ ghi chép sẽ được tạo cho bạn. Bạn có thể tạo sổ ghi chép mới vào bất kỳ lúc nào—và bạn có thể có nhiều sổ ghi chép như mong muốn.

 1. Bấm Tệp > Mới để hiển thị tùy chọn Sổ ghi chép Mới.

  Quy trình Sổ ghi chép Mới trong OneNote

 2. Bấm vào nơi bạn muốn tạo sổ ghi chép mới (ví dụ, OneDrive hoặc Máy tính).

  Ghi chú: 

  • Để tạo một sổ ghi chép trong SharePoint, hãy xem tạo và chia sẻ sổ ghi chép trên SharePoint site.

  • Tốt nhất là nên tạo sổ ghi chép của bạn trên OneDrive hoặc một vị trí được chia sẻ khác. Khi sổ ghi chép nằm trên nền tảng điện toán đám mây, thì sổ đó vẫn ở chế độ riêng tư (trừ khi bạn chọn chia sẻ sổ đó với người khác). Lợi ích lớn nhất của việc lưu trữ sổ ghi chép của bạn trên nền tảng điện toán đám mây là bạn sẽ có thể truy nhập vào sổ từ máy tính, điện thoại thông minh của bạn, hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối web—và sổ sẽ luôn được cập nhật. Nếu bạn đã tạo sổ ghi chép trên máy tính của mình, thì bạn có thể chọn di chuyển sổ ghi chép vào OneDrive.

 3. Làm theo lời nhắc để đến vị trí bạn chọn.

 4. Khi sổ ghi chép mới được tạo, nó sẽ hiện trong danh sách sổ ghi chép của bạn.

Mỗi sổ ghi chép chứa phần có chứa một trang trống. Bạn có thể tạo phần bổ sungThêm các trang mới trong sổ tay bất kỳ lúc nào.

Ghi chú: Sổ ghi chép bạn hiện đang mở sẽ xuất hiện trong danh sách Sổ ghi chép, bạn có thể xem danh sách này bằng cách bấm mũi tên kế bên tên của sổ ghi chép hiện tại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×