Thêm số thành đoạn văn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không giống như đánh số dòng, không có cách nào trực tiếp đến số đoạn văn trong Word. Để đánh số đoạn văn bản trong tài liệu hoặc tự động đánh số chúng khi bạn nhập, hãy dùng danh sách đánh số hoặc danh sách đa mức.

Bạn muốn làm gì?

Thêm số thành đoạn văn

Để thêm số đoạn văn bản vào một tài liệu mà không có vaên, hãy dùng danh sách đánh số.

 1. Nếu bạn đã có đoạn văn mà bạn muốn số, tô sáng những đoạn văn trước khi bạn đi đến bước 2. Cách này, định dạng đánh số sẽ áp dụng cho văn bản được tô sáng.

  Đoạn văn được tô sáng

 2. Bấm trang đầu, và trong nhóm đoạn văn , bấm vào biểu tượng đánh số .

  Biểu tượng Đánh số

  Mẹo: Bạn có thể bấm vào mũi tên để mở menu thả xuống đánh số và chọn định dạng số khác hoặc tạo định dạng đánh số của riêng bạn. Ví dụ, để loại bỏ khoảng thời gian sau mỗi số, bấm vào mũi tên kế bên đánh số, bấm Xác định định dạng số mớivà sau đó loại bỏ các khoảng thời gian trong hộp định dạng số .

 3. Nhấn Enter sau mỗi đoạn văn bản để bắt đầu một đoạn văn bản được đánh số mới.

  Đánh số đoạn văn

Thêm số vào vaên

Bạn cũng có thể vaên số bằng cách dùng một danh sách đa mức. Đây là lý tưởng cho việc tạo dàn bài hoặc tài liệu pháp lý.

Thêm phần đánh số trong một tài liệu mới
 1. Nếu bạn đang bắt đầu với một tài liệu trống mới, hãy bấm trang đầu, và trong nhóm đoạn văn , bấm vào biểu tượng Danh sách đa mức .

  Biểu tượng Danh sách Đa cấp
 2. Chọn kiểu danh sách bạn muốn, hoặc bấm Xác định định dạng số mới để tạo kiểu danh sách cụ thể cho nhu cầu của bạn.

 3. Bắt đầu nhập. Mỗi đoạn văn bản sẽ được đánh số.

 4. Để tạo vaên, nhấn Tab để thụt lề vào con và bắt đầu nhập. Các vaên sẽ được đánh số dựa trên định dạng bạn đã chọn trong bước 2.

Thêm phần đánh số đoạn văn bản hiện có
 1. Nếu bạn đã có một tài liệu với đoạn văn bản và vaên, hãy chọn đoạn văn bản và vaên bạn muốn đánh số (hoặc nhấn Ctrl + A để chọn tất cả văn bản trong tài liệu).

 2. Bấm trang đầu, và trong nhóm đoạn văn , bấm vào biểu tượng Danh sách đa mức .

  Biểu tượng Danh sách Đa cấp
 3. Chọn kiểu danh sách bạn muốn, hoặc bấm Xác định danh sách đa mức mới để tạo kiểu danh sách cụ thể cho nhu cầu của bạn.

 4. Đoạn văn bản và vaên đánh số dựa trên định dạng bạn đã chọn ở bước 3.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ số dòng

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×