Thêm sơ đồ Visio vào một trang trong OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn giữ hồ sơ về công việc của mình ở một chỗ hoặc muốn hiển thị thông tin ngắn gọn về dữ liệu của mình, thì bạn có thể thêm sơ đồ Visio (còn gọi là bản vẽ) vào một trang trong sổ ghi chép OneNote 2016. Trong thế giới sổ sách và bìa kẹp, tùy chọn này tương đương với việc tạo bản sao của sơ đồ và gắn vào ghi chú giấy của bạn.

Khi thêm sơ đồ Visio vào một trang trong OneNote, bạn có thể:

Đính kèm tệp Visio

Nhúng ảnh tĩnh của sơ đồ

Tạo sơ đồ mới

Ảnh chụp màn hình của biểu đồ Visio được nhúng trong OneNote 2016.

Hãy nhớ rằng mọi thay đổi mà bạn thực hiện cho sơ đồ trong OneNote sẽ không xuất hiện ở tệp gốc trong Visio. Tương tự, nếu bạn thay đổi sơ đồ Visio gốc, thì thay đổi của bạn sẽ không xuất hiện ở bản sao trong OneNote.

Đính kèm tệp Visio

Nếu bạn muốn tạo bản sao của sơ đồ và thêm nối kết đến bản sao đó trực tiếp vào ghi chú của bạn tại đúng nơi mà bạn sẽ cần nó sau này, thì hãy sử dụng tùy chọn này. Nối kết sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà sẽ mở sơ đồ Visio đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó.

Quan trọng: Chỉ cần nhớ rằng bạn đang tạo bản sao của sơ đồ Visio gốc. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc của bạn. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

 1. Chọn Chèn > Sơ đồ > Bản vẽ Visio Hiện có.

  Ảnh chụp màn hình của nút Chèn Sơ đồ trong OneNote 2016.

 2. Tìm và bấm vào tệp bạn muốn thêm, rồi chọn Chèn.

 3. Chọn Đính kèm Tệp.

  Ảnh dưới đây cho thấy diện mạo của sơ đồ được đính kèm.

  Ảnh chụp màn hình về cách đính kèm tệp Visio vào một trang trong OneNote 2016.

  Quan trọng: Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, hoặc bạn sẽ không thể mở hoặc sửa sơ đồ.

Nhúng ảnh tĩnh của sơ đồ

Tùy chọn này sẽ tạo bản sao cho sơ đồ của bạn và thêm nối kết đến bản sao đó trực tiếp vào ghi chú của bạn cùng với ảnh tĩnh của sơ đồ. Nối kết sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà sẽ mở sơ đồ Visio đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó. Nếu bạn cập nhật sơ đồ được nối kết, thì ảnh nhúng sẽ tự động làm mới để hiển thị thay đổi của bạn.

Quan trọng: Chỉ cần nhớ rằng bạn đang tạo bản sao của sơ đồ Visio gốc. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc của bạn. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

 1. Chọn Chèn > Sơ đồ > Bản vẽ Visio Hiện có.

 2. Tìm và bấm vào tệp bạn muốn thêm, rồi chọn Chèn.

 3. Chọn Chèn Sơ đồ.

  Ảnh dưới đây cho thấy diện mạo của bản vẽ được nhúng.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm sơ đồ Visio hiện có vào OneNote 2016.

  Ghi chú: Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, nếu không thì bạn sẽ không thể sửa sơ đồ.

Tạo sơ đồ mới

Nếu bạn muốn tạo sơ đồ Visio mới, thì bạn có thể làm điều đó trực tiếp từ ghi chú của mình.

Giống như nhúng ảnh tĩnh của sơ đồ hiện có, tùy chọn này sẽ chèn một biểu tượng mà sẽ mở sơ đồ Visio đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó và hiển thị ảnh tĩnh của sơ đồ trên trang. Nếu bạn cập nhật sơ đồ được nối kết, thì ảnh nhúng sẽ tự động làm mới để hiển thị thay đổi của bạn.

 1. Chọn Chèn > Sơ đồ > Bản vẽ Visio Mới.

  Một biểu tượng Visio xuất hiện trên trang, cùng với một ảnh tĩnh trống của sơ đồ.

 2. Để sửa sơ đồ, hãy bấm đúp vào biểu tượng.

  Ảnh chụp màn hình về cách chèn sơ đồ Visio mới vào OneNote 2016.

  Ghi chú: Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, nếu không thì bạn sẽ không thể sửa sơ đồ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×