Thêm phần ứng dụng vào trang cổ điển

Thêm phần ứng dụng vào trang cổ điển

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số ứng dụng cho SharePoint bao gồm phần ứng dụng mà bạn có thể thêm vào một trang trên trang SharePoint của bạn để hiển thị dữ liệu hoặc thông tin liên kết với ứng dụng. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng bên thứ ba từ SharePoint Store, các chi tiết hoặc mô tả cho ứng dụng đó sẽ cho bạn hay không ứng dụng bao gồm phần ứng dụng.

Trên trang web mà bạn đã thêm một ứng dụng, đi tới trang nơi bạn muốn thêm phần ứng dụng.

  1. Đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > sửa trang.

  2. Bấm vào vị trí trên trang nơi bạn muốn thêm phần ứng dụng.

  3. Trên chèn tab của ruy-băng, bấm Phần ứng dụng...

  4. Dưới phần, bấm vào tên của phần ứng dụng mà bạn muốn cài đặt (nó nên tương tự như tên ứng dụng đó), rồi bấm Thêm.

Các tác vụ liên quan

Thêm ứng dụng

Mua ứng dụng từ SharePoint Store

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×