Thêm nhiều người vào Skype for Business Online Plan

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã mua Skype for Business Online Plan, bạn có thể muốn thêm nhiều người khác vào gói của mình.

  1. Khi bạn mua Skype for Business Online Plan, thì cùng lúc đó bạn đã tạo một ID người dùng Office 365, mặc dù bạn không mua Office 365.

    Khi mua Skype for Business Online, bạn đã tạo một tài khoản Office 365.

  2. Sử dụng ID người dùng Office 365 của bạn, đăng nhập vào Office 365 tại https://portal.office.com/.

  3. Sau đó làm theo hướng dẫn để thêm người dùng vào Office 365, riêng với trường hợp của bạn, bạn sẽ thêm họ vào thuê bao Skype for Business Online của bạn chứ không phải thuê bao Office 365.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cài đặt Skype for Business trên PC

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×