Thêm những người nhận email của tôi vào Danh sách Người gửi An toàn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Địa chỉ email và tên miền trong danh sách người gửi an toàn không bao giờ được coi là email rác, bất kể nội dung của thư. Bạn có thể thêm liên hệ của bạn và phóng viên khác vào danh sách người gửi an toàn.

Theo mặc định, địa chỉ email trong liên hệ Outlook của bạn được coi là người gửi an toàn bằng bộ Lọc thư rác, nhưng bạn có thể thay đổi thiết đặt này. Thông điệp email từ người gửi an toàn không bao giờ được chuyển vào thư mục Email rác .

Ghi chú: 

 • Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server, thì tên và địa chỉ email trong Danh sách Địa chỉ Toàn cục (GAL) cũng được coi là người gửi an toàn.

 • Khi bạn gửi thư cho một người hoặc tổ chức không liên hệ Outlook, địa chỉ email người nhận không được thêm vào Danh sách người gửi an toàn. Điều này có nghĩa là rằng khi người nhận trả lời thông điệp của bạn, trả lời thư có thể được chuyển vào thư mục Email rác .

Để thêm người vào danh Sách người gửi an toàn, hãy làm như sau:

 1. Trên trang đầu tab, bấm thư rác, sau đó bấm Tùy chọn email rác.

 2. Trên tab Người gửi an toàn , hãy chọn hộp kiểm tự động thêm người tôi gửi email đến danh sách người gửi an toàn .

 1. Bấm vào biểu tượng thư , sau đó bấm tab trang đầu .

 2. Trong nhóm Xóa, hãy bấm Thư rác, rồi bấm Tùy chọn Thư Rác.

 3. Trên tab Người gửi an toàn , hãy xóa hộp kiểm cũng tin tưởng email từ liên hệ của tôi .

Khi bạn gửi thư cho một cá nhân hoặc một tổ chức không phải là một liên hệ trong Outlook, thì theo mặc định, địa chỉ email của người nhận đó sẽ không được thêm vào Danh sách Người gửi An toàn. Điều này có nghĩa là khi người nhận đó trả lời thư của bạn, thư trả lời đó có thể bị chuyển vào thư mục Thư Rác.

Để bảo đảm bảo rằng người nhận thư, ngay cả khi họ không phải là một liên hệ Outlook, nằm trong danh Sách người gửi an toàn, hãy làm như sau.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm thư rác, sau đó bấm Tùy chọn email rác.

 2. Trên tab Người gửi An toàn, hãy chọn hộp kiểm Tự động thêm những người mà tôi gửi email vào Danh sách Người gửi An toàn.

Địa chỉ email được liệt kê trong liên hệ của bạn được xem là an toàn bằng bộ Lọc email rác nếu hộp kiểm cũng tin tưởng email từ liên hệ của tôi chọn (thiết đặt mặc định). Tuy nhiên, bạn có thể cũng đôi khi gửi email tới những người nhận không được liệt kê trong liên hệ của bạn. Như vậy địa chỉ người nhận không được xem xét an toàn theo mặc định. Nếu bạn muốn các địa chỉ được coi là an toàn, hãy làm như sau:

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Email rác.

 3. Bấm tab Người gửi an toàn .

 4. Chọn hộp kiểm tự động thêm người tôi gửi email đến danh sách người gửi an toàn .

Chủ đề liên quan

Tổng quan về bộ lọc thư rác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×