Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Loại biểu đồ liên kết với điểm chuỗi dữ liệu hoặc dữ liệu đã chọn sẽ quyết định loại nhãn dữ liệu bạn có thể thêm.

  1. Để thêm nhãn dữ liệu vào một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu.

    Để thêm nhãn dữ liệu vào một điểm dữ liệu đơn lẻ, bấm vào chuỗi dữ liệu có chứa đánh dấu dữ liệu bạn muốn đánh nhãn, sau đó bấm đánh dấu dữ liệu cho điểm dữ liệu bạn muốn đánh nhãn.

  2. Trên menu định dạng , bấm vào Chuỗi dữ liệu chọn hoặc Điểm dữ liệu đã chọn.

  3. Trên tab Nhãn dữ liệu , hãy chọn các tùy chọn bạn muốn.

Mẹo Bạn có thể nhanh chóng nhãn tất cả các điểm dữ liệu. Bấm vào biểu đồ, bấm Tùy chọn biểu đồ trên menu biểu đồ , sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn trên tab Nhãn dữ liệu .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×