Thêm người dùng trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tên người dùng      Điều này phải là tên người dùng (hoặc đăng nhập ID) mà người dùng gõ khi đăng nhập vào máy tính của người dùng.

Mật khẩu tạm thời      Nhập một mật khẩu mà bạn chắc chắn người dùng chưa sử dụng trước. Chỉ có thể dùng mật khẩu tạm thời này một lần. Lần đầu tiên, người dùng mới này truy cập mục Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc, người dùng được nhắc nhập mật khẩu tạm thời này, sau đó nhập mạng hiện tại của mình hoặc mật khẩu cục bộ. Từ đó thời gian chuyển tiếp, mật khẩu của người dùng mạng là người người dùng truy nhập vào cả hai vào mạng và cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Bạn phải nhập một mật khẩu tạm thời cho mỗi người dùng. Bất kỳ mật khẩu được sử dụng — hay không là tạm thời hay vĩnh viễn — phải phù hợp với các tiêu chuẩn bảo mật thiết trong mạng cục bộ của bạn.

Xác nhận mật khẩu      Nhập lại mật khẩu tạm thời để xác nhận nó. Mật khẩu không để trống.

Cũng cho phép người dùng này để đăng nhập vào máy tính này      Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn người dùng mới có Quyền để đăng nhập và tắt máy tính của bạn, cũng như truy nhập các tệp khác trên máy tính của bạn, bao gồm cơ sở dữ liệu.

Nếu người dùng có quyền truy nhập máy tính này, nó sẽ không cần thiết để thêm tài khoản cụ thể của mình một lần nữa.

Lưu ý: Đây là một phần của quy trình cho phép người dùng khác để chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mà bạn sở hữu. Để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×