Thêm người vào một nhóm liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng một nhóm liên hệ (trước đây gọi là "danh sách phân phối") để gửi một email đến nhiều người - một nhóm dự án, một ủy ban hoặc thậm chí chỉ là một nhóm bạn - mà không phải thêm từng tên mỗi lần bạn muốn viết cho họ. Để thêm người vào nhóm liên hệ của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên thanh Điều hướng, hãy bấm Người để xem liên hệ của bạn.

  Bấm Mọi người

 2. Bên dưới Liên hệ của Tôi, hãy bấm Liên hệ.

 3. Bấm đúp vào nhóm liên hệ mà bạn muốn thêm thành viên vào đó.

  Bấm đúp vào nhóm liên hệ
 4. Bấm Thêm Thành viên, rồi chọn danh sách mà bạn muốn thêm một liên hệ từ danh sách đó. Với ví dụ này, hãy chọn Từ Liên hệ Outlook.

 5. Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập tên.

 6. Bấm đúp vào tên để thêm nó vào hộp Thành viên, rồi bấm OK.

 7. Bấm Nhóm Liên hệ > Lưu và Đóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×