Thêm ngôn ngữ soạn thảo hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office

Đăng ký Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn ngôn ngữ Office để thêm ngôn ngữ hoặc chọn hiển thị ngôn ngữ mà mục Trợ giúp và Mách nước hiển thị.

Các tùy chọn ngôn ngữ đều nằm trong hộp thoại Đặt Tùy chọn ngôn ngữ Office, bạn có thể truy nhập vào hộp thoại này bằng cách đi tới Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ. Có thể đặt độc lập ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ trợ giúp. Ví dụ: bạn có thể đặt mọi thứ khớp với ngôn ngữ của hệ điều hành hoặc sử dụng kết hợp các ngôn ngữ cho hệ điều hành, soạn thảo, hiển thị và Trợ giúp.

Tùy chọn ngôn ngữ trong Word 2013

Các ngôn ngữ sẵn dùng sẽ tùy thuộc vào phiên bản ngôn ngữ của Office và gói ngôn ngữ bổ sung, gói giao diện ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ Mách nước bất kỳ được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu ngôn ngữ công cụ soát lỗi, ngôn ngữ hiển thị hoặc Trợ giúp mà bạn muốn không sẵn dùng, bạn có thể cần phải mua và cài đặt một gói ngôn ngữ hoặc gói giao diện ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tôi có cần một gói ngôn ngữ hoặc gói giao diện ngôn ngữ không?

Bạn có thể thêm một ngôn ngữ vào các chương trình Office bằng cách thêm một ngôn ngữ soạn thảo. Ngôn ngữ soạn thảo bao gồm bố trí bàn phím và công cụ kiểm lỗi cho ngôn ngữ đó. Công cụ kiểm lỗi bao gồm các tính năng dành riêng cho ngôn ngữ, chẳng hạn như từ điển để kiểm tra chính tả và ngữ pháp hoặc nút hướng đoạn văn. (Ngôn ngữ soạn thảo mặc định sẽ xuất hiện ở đầu danh sách in đậm. Nếu cần, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ soạn thảo này bằng cách chọn ngôn ngữ mà bạn muốn, rồi bấm Đặt làm Mặc định.)

 1. Mở một chương trình Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo, hãy chọn ngôn ngữ soạn thảo mà bạn muốn thêm từ danh sách Thêm ngôn ngữ soạn thảo bổ sung, rồi bấm Thêm.

  Ngôn ngữ được thêm sẽ xuất hiện trong danh sách ngôn ngữ soạn thảo.

Nếu Chưa kích hoạt xuất hiện trong cột Bố trí Bàn phím, hãy thực hiện như sau:

 1. Bấm vào liên kết Chưa kích hoạt.

 2. Trong hộp thoại Thêm Ngôn ngữ, bấm vào Thêm ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ của bạn trong danh sách, rồi bấm vào Thêm.

 3. Đóng hộp thoại Thêm Ngôn ngữ. Ngôn ngữ của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Đã kích hoạt dưới mục Bố trí Bàn phím trong mục Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo.

Nếu Chưa cài đặt xuất hiện trong cột Kiểm lỗi, bạn có thể cần mua một gói ngôn ngữ hoặc gói giao diện ngôn ngữ để nhận được công cụ kiểm lỗi cho ngôn ngữ của bạn.

 • Để truy nhập trực tuyến hoặc nhận được gói ngôn ngữ bạn cần, hãy bấm vào liên kết Chưa cài đặt.

Ngôn ngữ hiển thị và ngôn ngữ Trợ giúp là các ngôn ngữ được sử dụng trong Office cho các yếu tố hiển thị, chẳng hạn như mục menu, lệnh và tab, ngoài ngôn ngữ hiển thị tệp Trợ giúp.

Ngôn ngữ mặc định sẽ xuất hiện in đậm ở đầu danh sách. Thứ tự các ngôn ngữ trong danh sách hiển thị và danh sách Trợ giúp sẽ là thứ tự mà Office sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ: nếu thứ tự ngôn ngữ hiển thị của bạn là tiếng Tây Ban Nha <mặc định>, tiếng Đức rồi đến tiếng Nhật và công cụ ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha đã bị loại bỏ khỏi máy tính thì tiếng Đức sẽ trở thành ngôn ngữ hiển thị mặc định của bạn.

Để đặt ngôn ngữ mặc định:

 1. Mở một chương trình Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn Ngôn ngữ Hiển thị và Ngôn ngữ Trợ giúp, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, rồi bấm Đặt làm Mặc định.

Chương trình Office nào đang sử dụng ngôn ngữ hiển thị nào ?

Nếu bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ và đã tùy chỉnh Office cho phù hợp với cách bạn muốn làm việc, bạn có thể xem lại tất cả các chương trình Office để xem ngôn ngữ nào là ngôn ngữ hiển thị mặc định cho mỗi chương trình đó.

 • Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn ngôn ngữ hiển thị và Trợ giúp, hãy bấm Xem các ngôn ngữ hiển thị được cài đặt cho từng chương trình Microsoft Office.

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho các chương trình Office sau: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio và Word. Tính năng này không sẵn dùng cho các chương trình Office 2016.

Mẹo màn hình là những cửa sổ nhỏ bật lên cung cấp phần trợ giúp ngắn gọn, tùy theo ngữ cảnh khi bạn đặt con trỏ lên một yếu tố hiển thị như nút, tab, điều khiển hộp thoại hoặc menu. Đặt ngôn ngữ Mẹo màn hình trong một chương trình Office sẽ đặt ngôn ngữ đó cho toàn bộ các chương trình Office mà bạn đã cài đặt.

 1. Mở một chương trình Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office, bên dưới Chọn Ngôn ngữ Mẹo màn hình, hãy chọn ngôn ngữ Mẹo màn hình của bạn.

  Lưu ý: 

  • Tính năng này không sẵn dùng trong Office 2016.

  • Nếu ngôn ngữ bạn muốn không được liệt kê, bạn có thể cần thêm nhiều dịch vụ ngôn ngữ hơn. Bấm vào Làm thế nào tôi có thể nhận thêm nhiều ngôn ngữ Mách nước hơn từ Office.com, rồi làm theo hướng dẫn tải xuống và cài đặt.

  • Sau khi cài đặt một ngôn ngữ Mẹo màn hình mới, ngôn ngữ đó sẽ trở thành ngôn ngữ Mẹo màn hình mặc định của bạn.

Để biết thêm thông tin về Mách nước, hãy xem mục Hiển thị hoặc ẩn Mách nước.

Cài đặt Ngôn ngữ của Microsoft Office 2007 bật các tùy chọn dành riêng cho ngôn ngữ, chẳng hạn như các tùy chọn có sẵn cho một ngôn ngữ cụ thể trong Ruy-băng và hộp thoại. Ví dụ: khi bạn bật tùy chọn ngôn ngữ cho Tiếng Nhật thì các tùy chọn ngôn ngữ Hướng dẫn Ngữ âmBao quanh ký tự sẽ được bật.

Nếu bạn cài đặt Microsoft Office Language Pack 2007, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của Dải băng, menu, hộp thoại và Trợ giúp thành ngôn ngữ của Gói ngôn ngữ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ kiểm lỗi, như trình soát chính tả hoặc trình soát ngữ pháp ở một ngôn ngữ khác. Để biết thêm thông tin về các tính năng của Gói ngôn ngữ, hãy xem mục Gói phụ kiện ngôn ngữ dành cho Office.

Trong Office 2007, các tùy chọn ngôn ngữ sẽ nằm trong hộp thoại Cài đặt Ngôn ngữ Microsoft Office 2007.

Cài đặt ngôn ngữ trong Office 2007

Để thêm một ngôn ngữ trong chương trình Office 2007, trước tiên cần đảm bảo rằng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng đã được cài đặt trên máy tính. Sau đó, bạn phải bật ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng. Các tùy chọn dành riêng cho ngôn ngữ sẽ được bật tùy theo (các) ngôn ngữ đã bật và chương trình mà bạn muốn sử dụng.

 1. Bấm vào Khởi động >Tất cả Chương trình >Microsoft Office > Công cụ Microsoft Office > Cài đặt Ngôn ngữ của Microsoft Office 2007.

 2. Bấm vào tab Ngôn ngữ Soạn thảo.

 3. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn bật trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo có sẵn, rồi bấm vào Thêm.

  Ngôn ngữ được thêm vào danh sách Ngôn ngữ soạn thảo đã bật và tất cả các tùy chọn dành riêng cho ngôn ngữ sẵn dùng trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 đều được bật.

Ngôn ngữ soạn thảo mặc định sẽ xuất hiện ở cuối tab Ngôn ngữ Soạn thảo. Nếu cần, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách chọn ngôn ngữ bạn muốn trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo chính.

Khi bạn thay đổi ngôn ngữ soạn thảo chính, mẫu Normal.dotm trong Word sẽ tự động bị thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu bản sao của mẫu Normal.dotm và đổi tên bằng cách thêm ngôn ngữ của mẫu, ví dụ: Normal_English.dotm, trước khi bạn thay đổi ngôn ngữ soạn thảo chính. Mẫu Normal.dotm thường được lưu vào ổ C:\Nguoi_dung\ten_nguoi_dung\Du_lieu_Ung_dung\Chuyen_vung\Microsoft\Mau, trong đó "ten_nguoi_dung" là tên của người đã đăng nhập vào máy tính.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ ngôn ngữ khỏi danh sách Ngôn ngữ soạn thảo đã bật nếu ngôn ngữ đó được đặt làm ngôn ngữ soạn thảo chính. Để loại bỏ ngôn ngữ khỏi danh sách Ngôn ngữ soạn thảo đã bật, trước tiên, bạn phải chọn một ngôn ngữ khác trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo chính, rồi loại bỏ ngôn ngữ khỏi danh sách Ngôn ngữ soạn thảo đã bật.

 1. Bấm vào Khởi động > Tất cả Chương trình > Microsoft Office > Công cụ Microsoft Office > Cài đặt Ngôn ngữ của Microsoft Office 2007.

 2. Bấm vào tab Ngôn ngữ Hiển thị.

  Lưu ý: Tab Ngôn ngữ hiển thị chỉ hiển thị sau khi bạn cài đặt Gói ngôn ngữ. 

 3. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho Ruy-băng, menu và hộp thoại từ danh sách Hiển thị menu và hộp thoại Microsoft Office bằng.

 4. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho phần Trợ giúp từ danh sách Hiển thị Trợ giúp bằng.

 5. Nếu bạn cài đặt ba ngôn ngữ trở lên thì danh sách Thứ tự ưu tiên ngôn ngữ hiển thị sẽ hiện ra. Để thay đổi ưu tiên ngôn ngữ, hãy chọn một ngôn ngữ trong danh sách, rồi bấm vào Lên hoặc Xuống.

Nếu bạn thấy (hỗ trợ hạn chế) sau một ngôn ngữ trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo đã bật, có nghĩa là các tùy chọn ngôn ngữ dành cho ngôn ngữ đó đã được bật nhưng bố trí bàn phím cho ngôn ngữ đó chưa được cài đặt trong hệ điều hành Windows.

Ngôn ngữ soạn thảo có hỗ trợ hạn chế

Nếu bạn muốn sử dụng cùng một bố trí bàn phím cho tất cả các ngôn ngữ đã bật, bạn có thể yên tâm bỏ qua thông báo (hỗ trợ hạn chế) cho các ngôn ngữ. Nếu bạn muốn sử dụng bố trí bàn phím cho ngôn ngữ có hỗ trợ hạn chế, bạn phải thêm ngôn ngữ soạn thảo hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office cho ngôn ngữ đó.

Nếu bạn muốn nhập bằng một ngôn ngữ không thuộc hệ La-tinh, chẳng hạn như Tiếng Ả Rập hoặc Tiếng Trung, hoặc bạn muốn sử dụng bố trí bàn phím ngôn ngữ gốc khi nhập bằng các ngôn ngữ hệ La-tinh khác, bạn cần bật bố trí bàn phím cho ngôn ngữ đó, sau đó bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ bằng cách sử dụng thanh Ngôn ngữ.

Bật bố trí bàn phím Office 2007 trong Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8

 1. Nhấn phím logo Windows + X, rồi bấm vào Panel Điều khiển.

  Danh sách tùy chọn và lệnh hiển thị sau khi bạn nhấn phím logo Windows + X

 2. Trong Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, hãy bấm vào Thay đổi phương pháp nhập liệu.

 3. Đối với ngôn ngữ mà bạn muốn thêm, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Thêm phương pháp nhập liệu trong Panel Điều khiển trong Windows 8

 4. Trong Phương pháp Nhập liệu, bấm Thêm phương pháp nhập liệu. Thậm chí bạn có thể bấm vào Xem trước để xem thiết bị nhập như thế nào.

  Thêm phương pháp nhập liệu trong Windows 8

 5. Bấm vào phương pháp nhập liệu bạn muốn, rồi bấm Thêm.

  Thêm phương pháp nhập liệu trong Windows 8

Bật bố trí bàn phím Office 2007 trong Windows 7 và Windows Vista

 1. Bấm Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Dưới Đồng hồ, Ngôn ngữ và Khu vực, trong Khu vực và Ngôn ngữ, hãy bấm Đổi bàn phím hoặc các phương pháp nhập liệu khác.

  Lưu ý: Ở Dạng xem Cổ điển, hãy bấm đúp vào Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực, rồi bấm vào tab Bàn phím và Ngôn ngữ.

 3. Trong hộp thoại Khu vực và Ngôn ngữ , trên tab Bàn phím và Ngôn ngữ , bấm Đổi bàn phím Nút Thay đổi bàn phím .

 4. Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập , dưới ngôn ngữ nhập Mặc định, bấm ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ mặc định.

  Nếu ngôn ngữ mà bạn muốn dùng làm ngôn ngữ nhập mặc định không có trong danh sách, hãy hoàn thành bước 5 đến 8.

 5. Dưới mục Dịch vụ được cài đặt, bấm Thêm.

 6. Mở rộng ngôn ngữ bạn muốn sử dụng làm ngôn ngữ nhập mặc định, rồi mở rộng Bàn phím.

 7. Chọn hộp kiểm cho bàn phím hoặc Trình Soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) bạn muốn sử dụng, rồi bấm OK. Ngôn ngữ được thêm vào danh sách Ngôn ngữ nhập mặc định.

Trong Windows XP (đối với Office 2010 và 2007)

 1. Bấm Bắt đầu, trỏ tới Thiết đặt rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Bấm Tùy chọn Ngày, Thời gian và Khu vực rồi bấm Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực.

  Lưu ý: Trong Dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực.

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực, hãy bấm tab Ngôn ngữ, rồi dưới mục Dịch vụ văn bản và ngôn ngữ nhập, bấm Chi tiết.

 4. Trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản và Ngôn ngữ Nhập, bên dưới Dịch vụ đã cài đặt, hãy bấm vào Thêm.

 5. Trong hộp thoại Thêm Ngôn ngữ Nhập, hãy bấm vào ngôn ngữ bạn muốn từ danh sách Ngôn ngữ Nhập, rồi bấm vào OK.

Xem thêm

Kích hoạt hoặc thay đổi ngôn ngữ bố trí bàn phím

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong một ngôn ngữ khác

Bật tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động

Tự động chuyển đổi bàn phím để phù hợp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×