Thêm ngày lễ vào lịch của bạn trong Outlook cho Windows

Thêm ngày lễ vào lịch của bạn trong Outlook cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trước tiên dùng Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows, không có bất kỳ ngày lễ vào lịch. Nhưng bạn có thể thêm ngày lễ cho một hoặc nhiều quốc gia.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Lịch.

 2. Bên dưới tùy chọn lịch, bấm Thêm ngày lễ.

  Các tùy chọn lịch trong dạng xem Backstage của Outlook

 3. Hãy chọn hộp cho từng quốc gia có ngày lễ bạn muốn thêm vào lịch, rồi bấm OK.

  Hộp thoại lựa chọn ngày lễ quốc gia/khu vực

  Nếu ngày lễ của một quốc gia hoặc vùng đã được thêm vào lịch của bạn từ trước, thì hộp cho quốc gia này được đã được chọn trong hộp thoại Thêm Ngày lễ vào Lịch. Nếu bạn bấm OK, những ngày lễ đó sẽ được thêm vào và tạo ra trùng lặp.

Ghi chú: Thông tin về ngày lễ được cung cấp cùng với Outlook 2013 bao gồm các năm lịch Gregory từ 2012 đến 2022. Nếu bạn đang sử dụng lịch không phải là lịch Gregory, thì những ngày lễ xuất hiện trong cùng khoảng thời gian đó sẽ được đưa vào.

Xóa bỏ ngày Lễ

 • Từ lịch của bạn, hãy chọn dạng xem > Thay đổi dạng xem > danh sách.

 • Trong nhóm sắp xếp , hãy chọn thể loại. Điều này sẽ sắp xếp tất cả các sự kiện của bạn theo thể loại.

 • Cuộn qua danh sách sự kiện cho đến khi bạn nhìn thấy thể loại ngày lễ .

 • Chọn một hoặc nhiều ngày lễ. Ngày lễ được sắp xếp theo vị trí, sắp xếp tất cả các ngày lễ của quốc gia. Sau khi bạn đã chọn trong ngày nghỉ bạn muốn xóa, hãy chọn nhà > xóa.

 • Để trở lại dạng xem lịch thông thường của bạn, hãy chọn dạng xem > Thay đổi dạng xem > lịch.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×