Thêm nội dung vào trang của bạn bằng cách dùng phần web nhúng

Thêm nội dung vào trang của bạn bằng cách dùng phần web nhúng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhúng chỉ cần hiển thị nội dung từ trang web khác trực tiếp trên trang của bạn. Ví dụ, bạn có thể xem một video YouTube trực tiếp trên nguồn cấp dữ liệu Facebook của bạn. Video đó vẫn còn trên YouTube, nhưng sổ được nhúng vào trang Facebook. Phần web nhúng cho phép bạn thực hiện tương tự trên trang SharePoint của bạn.

Hiển thị nội dung bằng cách dùng địa chỉ trang web

Bạn có thể nhúng nội dung từ một số trang web bằng cách chỉ cần sao chép và dán địa chỉ web của trang.

Ví dụ về cách sử dụng địa chỉ của một trang web để nhúng nội dung

Điều này chỉ hoạt động trên trang web cung cấp dịch vụ cụ thể cho nhúng nội dung theo cách này. Nếu đây không hoạt động đối với nội dung bạn muốn nhúng, hãy thử dùng mã nhúng thay vào đó.

Hiển thị nội dung bằng cách dùng mã nhúng

Nhúng mã là một danh sách các hướng dẫn cụ thể từ một trang web mô tả cách hiển thị nội dung đó trên một trang khác. Nhiều trang cung cấp nhúng mã trên trang của họ cho bạn sao chép và dán. Thông thường bạn sẽ thấy một nút có nhãn mã nhúng hoặc <> /. Điều này sẽ mở một hộp văn bản với mã trong đó. Chỉ sao chép và dán toàn bộ điều.

Ví dụ, khi bạn bấm vào nút chia sẻ cho video trên Vimeo, bạn sẽ thấy mã nhúng hiện trong hộp thoại chia sẻ.

Ví dụ về cách dùng mã nhúng để nhúng nội dung trên trang SharePoint

Cần phải làm gì nếu không phương pháp phù hợp

Dưới đây là những lý do phổ biến nhất này:

  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ việc nhúng nội dung từ các trang web bảo mật. Hãy đảm bảo rằng địa chỉ website mà bắt đầu với HTTPS.

  • Trang web đang dùng một phương thức tương thích cho nhúng nội dung. Chúng tôi chỉ hỗ trợ việc nhúng nội dung bằng cách dùng địa chỉ trang web hoặc iframe trên nền tảng nhúng.

Nếu bạn muốn nhúng nội dung từ các trang web không được bảo mật, hoặc bằng cách sử dụng khác nhau nhúng phương pháp, cho chúng tôi biết trên UserVoice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×