Thêm nối kết có chứa khoảng trống vào email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Windows hỗ trợ tệp dài tên, bao gồm khoảng trắng. Tuy nhiên, nếu bạn đưa một nối kết đến một tên tệp chứa khoảng trắng trong thông điệp email, Microsoft Outlook rút ngắn nối kết ở khoảng trắng đầu tiên. Nếu khoảng trắng đầu tiên trong đường dẫn mạng hoặc vị trí của tệp, nối kết bị cắt cụt vào điểm đó.

Ví dụ, nếu bạn nhập \\networkshare\February Expense Report.xls vào phần nội dung của thư, Outlook chuyển đổi chỉ có phần đầu tiên của văn bản thành một nối kết, như trong ví dụ sau đây:

\\networkshare\February

Đây không phải là một nối kết hợp lệ đến tệp.

Để giữ lại dấu cách trong phần nội dung của nối kết, bạn hãy sử dụng dấu chữ v mở và đóng như trong các ví dụ sau đây:

< \\networkshare\February expense Report.xls > hoặc < http://www.contoso.com/finance/February Expense Report.xls >

Outlook bao gồm tất cả văn bản bên trong các chữ v như là một phần của nối kết và người nhận sẽ nhận được nối kết hoàn chỉnh đến tệp.

Lưu ý: Nếu bạn chèn nối kết bằng lệnh siêu kết nối , sau đó không bị cắt cụt xảy ra. Trong thư mới, trên các tab chèn , trong nhóm nối kết , hãy bấm nối kết (nếu bạn đang dùng Outlook 2016) hoặc siêu kết nối.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×