Thêm nối kết đến một trang web hiện có

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thư mục Site có chứa nối kết đến tất cả các site được tạo trong một trang cổng thông tin. Các nối kết này được thêm vào khi các site được tạo ra. Bạn cũng có thể thêm nối kết đến các trang web hiện có.

  1. Trên trang chủ trang cổng thông tin, trên thanh dẫn hướng trên cùng, bấm vào trang để mở thư mục Site.

  2. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, bên dưới Hành động trang, bấm Thêm nối kết đến trang web.

  3. Trên trang mục mới, hãy nhập tiêu đề và URL cho site.

    Bạn cũng có thể nhập mô tả trang web cũng như một chủ sở hữu và các thông tin. Chọn hộp kiểm Trên cùng trang có nối kết được liệt kê trong dạng xem trên cùng trang của thư mục Site.

  4. Bấm OK để lưu các thay đổi và trở lại thư mục Site.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×