Thêm mã vạch bưu điện Nhật Bản vào thư gửi hàng loạt của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi gửi thư đến địa chỉ ở Nhật, bạn có thể tiết kiệm bưu phí bằng cách thêm mã vạch bưu điện Nhật Bản vào phong bì hay nhãn của bạn.

Nhãn với địa chỉ và mã vạch Nhật Bản

Ghi chú: Để thêm mã vạch bưu điện Nhật Bản, bạn cần phải bao gồm tiếng Nhật trong ngôn ngữ soạn thảo của bạn. Bạn cũng cần phải dùng địa chỉ hợp lệ của Nhật Bản.

Danh sách địa chỉ với địa chỉ hợp lệ của Nhật Bản

  1. Sau khi bạn bắt đầu phốiphong bì hoặc phối nhãn thư và kết nối với danh sách địa chỉ, hãy bấm vào nơi mà bạn muốn địa chỉ xuất hiện, sau đó bấm Khối Địa chỉ.

Nút Khối Địa chỉ

  1. Chọn cách bạn muốn tên xuất hiện.

  2. Nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới.

  3. Bấm Chèn Trường Mã vạch > Tạo Mã vạch Bưu điện (Nhật Bản).

Lệnh chèn mã bưu điện Nhật Bản

  1. Kiểm tra trường Địa chỉ 1 có khớp với trường địa chỉ trong danh sách địa chỉ của bạn hay không.

Các trường trong hộp Tạo Mã vạch Bưu điện

Nếu hộp Địa chỉ 1 cho biết (không khớp), hãy bấm vào mũi tên cạnh hộp đó rồi bấm tên cột tương ứng từ danh sách địa chỉ của bạn.

  1. Để xem mã vạch sẽ như thế nào, hãy bấm Xem Mã vạch.

Nút Xem Mã vạch

  1. Bấm OK rồi bấm Cập nhật Nhãn.

Nút Cập nhật Nhãn

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để hoàn tất và in phong bì hoặc nhãn. Để biết thêm thông tin về cách làm, hãy xem Phối thư với phong bì hoặc Tạo nhãn với phối thư.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×