Thêm một tập tin PDF hoặc hình ảnh vào một nhà xuất bản ấn phẩm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Định dạng tài liệu di động (PDF) tệp hoặc hình ảnh xuất hiện dưới dạng một đối tượng chứ không phải là một hình ảnh thực tế trong một ấn phẩm. Đây là phù hợp cho Ấn phẩm trực tuyến, nhưng không hiệu quả cho in ấn phẩm. Đây là cách để thêm một tệp PDF.

  1. Mở Ấn phẩm và đặt con trỏ ở nơi bạn muốn nối kết tệp PDF hoặc ảnh.

    Ghi chú: Bạn không thể chèn tệp PDF hoặc ảnh trong một hộp văn bản vì vậy hãy phòng cho nối kết tệp PDF của bạn bên ngoài hộp văn bản.

  2. Bấm Chèn > Đối tượng.

    Insert Object

  3. Bấm tạo từ tệp, bấm duyệt, và tìm tệp PDF hoặc ảnh.

    Tạo Tệp

  4. Bấm mởvà bấm OK.

Ghi chú: In thương mại thường thích dùng tệp PDF để in ấn phẩm. Để biết thông tin về cách chuyển đổi ấn phẩm của bạn thành tệp PDF, hãy xem lưu như hoặc chuyển đổi một ấn phẩm thành .pdf.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×