Thêm một nút chuyển đổi dạng xem

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Microsoft Office InfoPath, bạn có thể tạo các dạng xem khác nhau của cùng một mẫu biểu mẫu. Dạng xem là một cách thay thế để trình bày dữ liệu trong một mẫu biểu mẫu. Khi điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, người dùng có thể chuyển đổi giữa các dạng xem để chọn giá trị dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu. Ví dụ, trong mẫu biểu mẫu báo cáo trạng thái, bạn có thể thiết kế dạng xem tóm tắt ngoài dạng xem chi tiết. Người dùng đó có thể chọn dạng xem nào họ muốn xem, tùy thuộc vào loại thông tin họ cần.

Dạng xem thường được thiết kế để làm việc với các quy tắc. Quy tắc cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong mẫu biểu mẫu trong phản hồi cho sự kiện hoặc hành động khởi đầu bởi người điền vào biểu mẫu. Ví dụ, bài viết này mô tả cách bạn có thể chèn một nút trên mẫu biểu mẫu của bạn, và sau đó tạo một quy tắc sẽ chuyển đổi dạng xem khi bấm vào nút đó.

Trong bài viết này

Bước 1: Chèn một nút trong mỗi dạng xem

Bước 2: Tạo một quy tắc sẽ chuyển đổi dạng xem

Bước 3: Kiểm tra trải nghiệm người dùng

Bước 1: Chèn một nút trong mỗi dạng xem

Ghi chú: Để hoàn tất thủ tục sau đây, bạn phải có một mẫu biểu mẫu với hai dạng xem hiện có. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách tạo dạng xem trong phần Xem thêm .

 1. Trên menu dạng xem , bấm Quản lý dạng xem.

 2. Bên dưới chọn một dạng xem, bấm vào dạng xem mà bạn muốn thêm nút vào.

 3. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn vào nút.

 4. Trên menu chèn , bấm Thêm điều khiển, hoặc nhấn ALT + I, C.

 5. Bên dưới chèn điều khiển, trong ngăn tác vụ điều khiển , bấm nút.

 6. Trên mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào nút mà bạn vừa chèn vào.

 7. Bấm tab chung .

 8. Trong hộp nhãn , nhập văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên nút, sau đó bấm OK.

 9. Trên menu dạng xem , bấm Quản lý dạng xem.

 10. Bên dưới chọn một dạng xem, bấm vào tên của dạng xem thứ hai.

 11. Hãy làm theo các bước từ 3 đến 8 để thêm nút vào dạng xem thứ hai.

Đầu trang

Bước 2: Tạo một quy tắc sẽ chuyển đổi dạng xem

Sau khi bạn đã thêm nút vào mỗi dạng xem trong mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần để tạo các quy tắc chuyển đổi dạng xem khi người dùng bấm vào các nút.

 1. Trên menu dạng xem , bấm Quản lý dạng xem.

 2. Bên dưới chọn một dạng xem, bấm vào dạng xem mà bạn muốn làm việc.

 3. Trên mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào nút mà bạn đã chèn trong quy trình trước.

 4. Bấm tab chung .

 5. Trong danh sách hành động , bấm quy tắc và tùy chỉnh mã.

 6. Bấm quy tắc.

 7. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thêm.

 8. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc, chẳng hạn như chuyển sang dạng xem 2. Bạn sẽ nhìn thấy tên này khi làm việc với dạng xem trong chế độ thiết kế. Tuy nhiên, tên sẽ không thể nhìn thấy người điền vào biểu mẫu.

 9. Bấm Thêm hành động.

 10. Trong danh sách hành động , bấm chuyển đổi dạng xem.

 11. Trong danh sách dạng xem , bấm vào dạng xem mà bạn muốn chuyển sang, sau đó bấm OK.

 12. Bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại mở.

 13. Trong ngăn tác vụ dạng xem , bên dưới chọn một dạng xem, bấm vào dạng xem thứ hai.

 14. Hãy làm theo các bước từ 3 đến 12 để tạo một quy tắc cho nút trong dạng xem thứ hai.

Đầu trang

Bước 3: Kiểm tra trải nghiệm người dùng

Sau khi bạn đã thêm nút vào dạng xem của bạn và tạo các quy tắc cần thiết, đó là nên kiểm tra của mẫu biểu mẫu để bảo đảm nó hoạt động như mong muốn.

 1. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

  Ghi chú: Dạng xem mà bạn đang làm việc gần đây trong hầu hết là dạng xem sẽ xuất hiện trong cửa sổ xem trước.

 2. Để kiểm tra các nút chuyển đổi dạng xem hoạt động đúng, hãy bấm các nút mà bạn đã tạo trong quy trình trước.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×