Thêm một hiệu ứng, hộp văn bản, WordArt, hình ảnh hoặc hình dạng vào trang ghi chú

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong PowerPoint, bạn có thể cùng trang trí ghi chú của bạn với hộp văn bản, WordArt, hình ảnh và đối tượng khác. Đối tượng mà bạn thêm vào ghi chú của bạn xuất hiện trên trang được in ghi chú của bạn, nhưng không phải trên màn hình của bạn trong dạng xem thường.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc thêm các đối tượng vào bản chiếu PowerPoint chuẩn, hãy xem các tài nguyên bổ sung ở cuối bài viết này.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về bản cái ghi chú, chỗ dành sẵn, trang ghi chú và ngăn ghi chú

Sắp xếp lại các chỗ dành sẵn

Thêm hộp văn bản hoặc WordArt vào trang ghi chú của bạn

Thêm ảnh hoặc hình dạng vào trang ghi chú của bạn

Thay đổi chủ đề phông, màu chủ đề hoặc hiệu ứng chủ đề

Tìm hiểu về bản cái ghi chú, chỗ dành sẵn, trang ghi chú và ngăn ghi chú

Sử dụng tab Bản cái ghi chú để chọn thông tin xuất hiện trên tất cả các trang ghi chú của bạn và sắp xếp các bố trí của thông tin đó.

Ngoài việc chỗ dành sẵn cho đầu trang và chân trang, ngày tháng và số trang chiếu, ghi chú cái bao gồm chỗ dành sẵn cho ảnh của bản chiếu và chỗ dành sẵn khác cho văn bản ghi chú, được gọi là chỗ dành sẵn cho nội dung . Để phân biệt giữa các chỗ dành sẵn, hãy làm như sau:

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm chỗ dành sẵn , hãy xóa bất kỳ hộp kiểm để xem nó biến mất khỏi trang ghi chú. Chọn để thêm nó trở lại.

  Hộp kiểm chỗ dành sẵn trên tab bản cái ghi chú

Mỗi trang ghi chú hiển thị ảnh của một trang chiếu, cùng với các ghi chú đi với trang chiếu đó. Khi bạn in trang ghi chú, bạn in một trang cho mỗi trang chiếu, cùng với bổ sung văn bản hoặc hình ảnh.

Các trang ghi chú trong PowerPoint

1 các trang ghi chú bao gồm các ghi chú của bạn và mỗi trang chiếu trong bản trình bày.

2 mỗi trang chiếu được bao gồm trên trang ghi chú riêng của nó.

3 ghi chú của bạn đi kèm với bản chiếu.

4 dữ liệu chẳng hạn như biểu đồ hoặc hình ảnh có thể được thêm vào trang ghi chú của bạn.

Trong dạng xem thường, hãy dùng ngăn ghi chú để nhập và định dạng văn bản trong khi bạn sửa bản chiếu. Trên trang ghi chú (dạng xem > Trang ghi chú), bạn có thể xem hiệu ứng đầy đủ của bất kỳ định dạng văn bản và kiểm soát cách thức các ghi chú xuất hiện khi in với các trang chiếu.

Sắp xếp lại các chỗ dành sẵn

Bạn có thể di chuyển các chỗ dành sẵn đến vị trí khác trên bản cái ghi chú hoặc thay đổi từ nằm dọc sang hướng trang ngang sao cho trang ghi chú của bạn sẽ hiển thị tốt hơn. Ví dụ, nếu bạn có một đồ họa SmartArt trên trang chiếu của bạn, bạn có thể muốn thay đổi hướng Trang chiếu ảnh chỗ dành sẵn để hiển thị tốt hơn vào đồ họa SmartArt trên trang ghi chú của bạn.

Di chuyển các chỗ dành sẵn

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

 2. Để di chuyển chỗ dành sẵn cho nội dung hoặc Hình ảnh trang chiếu , trỏ tới một trong những viền của chỗ dành sẵn. Khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên bốn hướng , hãy kéo chỗ dành sẵn đến vị trí mới.

Thay đổi hướng trang ghi chú

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm Thiết lập trang , bấm Hướng trang ghi chú, sau đó bấm khổ dọc hoặc ngang.

 3. Khi bạn hoàn tất thay đổi hướng, trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , bấm Đóng dạng xem bản cái.

Thêm hộp văn bản hoặc WordArt vào trang ghi chú của bạn

Bạn có thể dùng một hộp văn bản hoặc Chữ nghệ thuật để cho biết rằng bản trình bày của bạn là một bản thảo hoặc bí mật.

Thêm hộp văn bản

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

  Lưu ý: Để áp dụng thủ tục này để chỉ có một trang ghi chú, hãy bấm Trang ghi chú thay vì Bản cái ghi chú.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Hộp văn bản, bấm vào chỗ dành sẵn cho nội dung ở dưới cùng của trang ghi chú và sau đó kéo để vẽ hộp văn bản theo kích cỡ mà bạn muốn.

 3. Nhập văn bản trong hộp văn bản bạn muốn xuất hiện trong các trang ghi chú.

 4. Để định vị hộp văn bản, bấm vào nó, sau đó khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên bốn hướng , kéo hộp văn bản tới vị trí mới.

 5. Định dạng văn bản trong hộp văn bản bằng cách dùng tùy chọn định dạng trong nhóm phông trên tab trang đầu .

  Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn trong nhóm Kiểu hình dạng định dạng chính hộp văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc xóa bỏ tô màu, viền ngoài hay hiệu ứng cho văn bản hoặc WordArt.

 6. Sau khi bạn định vị và định dạng văn bản và hộp văn bản, trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , bấm Đóng dạng xem bản cái.

Thêm WordArt

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

  Lưu ý: Để áp dụng thủ tục này để chỉ có một trang ghi chú, hãy bấm Trang ghi chú thay vì Bản cái ghi chú.

 2. Ở tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào WordArt, rồi bấm vào kiểu WordArt bạn muốn.

  Biểu tượng WordArt lớn

 3. Nhập văn bản trong WordArt mà bạn muốn xuất hiện trong các trang ghi chú.

 4. Đặt lại vị trí WordArt, hãy bấm vào nó, sau đó khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên bốn hướng , kéo WordArt vào vị trí mới.

 5. Để thay đổi diện mạo của WordArt, hãy dùng các tùy chọn trong nhóm Kiểu WordArt , trên tab Định dạng công cụ vẽ .

  Nhóm kiểu WordArt

 6. Khi bạn hài lòng với hình thức của WordArt, trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , bấm Đóng dạng xem bản cái.

Mẹo: Bạn có thể thực hiện các hộp văn bản hoặc WordArt trong suốt hơn bằng cách thay đổi màu tô hoặc viền ngoài.

Thêm ảnh hoặc hình dạng vào trang ghi chú của bạn

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

  Lưu ý: Để áp dụng thủ tục này để chỉ có một trang ghi chú, hãy bấm Trang ghi chú thay vì Bản cái ghi chú.

 2. Trên tab chèn , bấm vào ảnh hoặc hình dạng để chèn mục bạn muốn.

 3. Để điều chỉnh kích cỡ hoặc sắp đặt lại ảnh hoặc hình dạng, kéo nó đến vị trí mới, hãy dùng điều khiển đổi cỡ để đổi kích cỡ, hoặc bấm chuột phải vào nó, rồi bấm kích cỡ và vị trí trên menu lối tắt.

 4. Khi bạn đã hài lòng với một hình ảnh hay clip art trông, trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , hãy bấm Đóng dạng xem bản cái.

  Mẹo: Bạn có thể thay đổi độ sáng, độ tương phản, hoặc độ trong suốt của ảnh, thay đổi viền ảnh, hoặc thêm hiệu ứng bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng .

Thay đổi chủ đề phông, màu chủ đề hoặc hiệu ứng chủ đề

Một tài liệu chủ đề là một tập hợp các định dạng các lựa chọn bao gồm một số màu chủ đề, bộ phông chữ chủ đề (bao gồm cả đầu đề và nội dung văn bản phông), và một tập hợp các hiệu ứng chủ đề (bao gồm đường kẻ và hiệu ứng tô). Mỗi bản trình bày bạn tạo bằng cách dùng PowerPoint có chủ đề bên trong ô — thậm chí mới, trống bản trình bày.

Thay đổi phông chủ đề

Phông chủ đề chứa phông đầu đề và phông nội dung văn bản. Khi bạn bấm nút Phông chủ đề Ảnh nút , bạn có thể thấy tên của phông chữ đầu đề và nội dung văn bản phông được sử dụng cho mỗi phông chủ đề bên dưới tên Phông chủ đề .

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm nền , bấm phông, sau đó bấm phông được sử dụng trong trang chiếu của bạn hoặc tùy chọn mà bạn muốn.

 3. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , hãy bấm Đóng dạng xem bản cái.

Thay đổi màu chủ đề

Màu chủ đề chứa bốn văn bản và màu nền, sáu điểm nhấn màu và siêu kết nối hai màu. Màu trên nút Màu chủ đề Ảnh nút đại diện cho các màu văn bản và nền hiện tại. Bộ màu mà bạn nhìn thấy bên cạnh tên Màu chủ đề sau khi bạn bấm vào nút Màu chủ đề đại diện cho các điểm nhấn và siêu kết nối màu cho chủ đề đó. Khi bạn thay đổi bất kỳ những màu này để tạo bộ màu chủ đề, màu sắc được hiển thị trên nút Màu chủ đề riêng của bạn và bên cạnh Màu chủ đề tên sẽ thay đổi tương ứng.

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm nền , bấm màu, sau đó bấm màu sắc dùng trong trang chiếu của bạn hoặc tùy chọn mà bạn muốn.

 3. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , hãy bấm Đóng dạng xem bản cái.

Thay đổi hiệu ứng chủ đề

Hiệu ứng chủ đề là tập hợp hiệu ứng tô và đường kẻ. Khi bạn bấm nút Hiệu ứng chủ đề Ảnh nút , bạn có thể thấy đường kẻ và hiệu ứng tô được sử dụng cho mỗi bộ hiệu ứng chủ đề trong hình thu nhỏ được hiển thị với tên Hiệu ứng chủ đề .

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

  Xem bản cái ghi chú

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm nền , bấm hiệu ứng.

 3. Chọn hiệu ứng mà bạn muốn dùng.

 4. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , hãy bấm Đóng dạng xem bản cái.

Thay đổi phông chủ đề

Phông chủ đề chứa phông đầu đề và phông nội dung văn bản. Khi bạn bấm nút Phông chủ đề Ảnh nút , bạn có thể thấy tên của phông chữ đầu đề và nội dung văn bản phông được sử dụng cho mỗi phông chủ đề bên dưới tên Phông chủ đề .

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm Sửa chủ đề , bấm phông, sau đó bấm phông được sử dụng trong trang chiếu của bạn hoặc tùy chọn mà bạn muốn.

 3. Khi bạn hoàn tất, trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , bấm Đóng dạng xem bản cái.

  Tab Ghi chú Cái

Thay đổi màu chủ đề

Màu chủ đề chứa bốn văn bản và màu nền, sáu điểm nhấn màu và siêu kết nối hai màu. Màu trên nút Màu chủ đề Ảnh nút đại diện cho các màu văn bản và nền hiện tại. Bộ màu mà bạn nhìn thấy bên cạnh tên Màu chủ đề sau khi bạn bấm vào nút Màu chủ đề đại diện cho các điểm nhấn và siêu kết nối màu cho chủ đề đó. Khi bạn thay đổi bất kỳ những màu này để tạo bộ màu chủ đề, màu sắc được hiển thị trên nút Màu chủ đề riêng của bạn và bên cạnh Màu chủ đề tên sẽ thay đổi tương ứng.

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm Sửa chủ đề , bấm màu, sau đó bấm màu sắc dùng trong trang chiếu của bạn hoặc tùy chọn mà bạn muốn.

 3. Khi bạn hoàn tất, trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , bấm Đóng dạng xem bản cái.

Thay đổi hiệu ứng chủ đề

Hiệu ứng chủ đề là tập hợp hiệu ứng tô và đường kẻ. Khi bạn bấm nút Hiệu ứng chủ đề Ảnh nút , bạn có thể thấy đường kẻ và hiệu ứng tô được sử dụng cho mỗi bộ hiệu ứng chủ đề trong hình thu nhỏ được hiển thị với tên Hiệu ứng chủ đề .

 1. Trên tab dạng xem , bấm Bản cái ghi chú.

 2. Trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm Sửa chủ đề , hãy bấm hiệu ứng.

 3. Chọn hiệu ứng mà bạn muốn dùng.

 4. Khi bạn hoàn tất, trên tab Bản cái ghi chú , trong nhóm đóng , bấm Đóng dạng xem bản cái.

Xem thêm

Tạo và in trang ghi chú

Thêm văn bản vào một trang chiếu

Chèn WordArt

Thêm hình

Sử dụng hoặc tạo chủ đề trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×