Thêm một hình vẽ vào tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đây là các loại cơ bản của đồ họa mà bạn có thể dùng để cải thiện tài liệu Word của bạn: vẽ đối tượng, SmartArt, biểu đồ, ảnh và clip art. Bản vẽ tham chiếu đến một đối tượng vẽ hoặc một nhóm các đối tượng vẽ.

Đối tượng vẽ bao gồm hình dạng, sơ đồ, lưu đồ, đường cong, dòng và Chữ nghệ thuật. Những đối tượng này là một phần của tài liệu Word của bạn. Bạn có thể thay đổi và cải thiện các đối tượng có màu, kiểu, viền và những hiệu ứng.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một hình vẽ vào tài liệu

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

Thêm một hình vẽ vào tài liệu

 1. Bấm vào tài liệu mà bạn muốn tạo hình vẽ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

  Nhóm Minh họa trên tab Chèn trong Excel

 3. Bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác sau trên tab định dạng xuất hiện sau khi bạn chèn một hình vẽ:

  • Chèn một hình dạng. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm hình dạng, sau đó bấm đến nơi trong tài liệu.

  • Thay đổi hình dạng. Bấm vào hình bạn muốn thay đổi. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng, trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó chọn hình dạng khác nhau.

  • Thêm văn bản vào hình dạng. Bấm vào hình bạn nơi bạn muốn văn bản, sau đó nhập.

  • Nhóm chọn hình dạng. Chọn nhiều hình dạng ở một thời gian bằng cách nhấn CTRL trên bàn phím của bạn và bấm vào mỗi hình dạng bạn muốn đưa vào nhóm. Trên tab định dạng trong nhóm sắp xếp , hãy bấm nhóm sao cho tất cả các hình dạng sẽ được coi như một đối tượng.

  • Vẽ trong tài liệu. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , hãy bung rộng tùy chọn hình dạng bằng cách bấm vào mũi tên. Dưới đường bấm tự do hoặc vẽ đường tự do.

   Mẹo: Để ngừng vẽ với các đường tự do hoặc vẽ đường tự do, bấm đúp vào.

  • Điều chỉnh kích cỡ của hình dạng. Chọn hình dạng hoặc hình dạng bạn muốn đổi cỡ. Trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy bấm vào mũi tên hoặc kiểu mới kích thước trong các hộp chiều caochiều rộng .

  • Áp dụng một kiểu vào hình dạng. Trong nhóm Kiểu hình dạng , di con trỏ trên một kiểu để xem hình của bạn sẽ trông giống như khi bạn áp dụng kiểu. Bấm vào kiểu để áp dụng nó. Hoặc, bấm Tô hình dạng hoặc Viền hình dạng và chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

   Các lệnh Kiểu Hình dạng trên ribbon

   Ghi chú: Nếu bạn muốn áp dụng màu và chuyển màu không sẵn dùng trong nhóm Kiểu hình dạng , chọn màu đầu tiên, và sau đó áp dụng chuyển màu.

  • Thêm lưu đồ với đường kết nối. Trước khi bạn tạo lưu đồ, hãy thêm một bức vẽ bằng cách bấm vào tab chèn , bấm vào hình dạng trong nhóm hình minh họa , rồi bấm Vải vẽ mới. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm hình lưu đồ. Dưới đường kẻ, chọn một đường kết nối chẳng hạn như Cong mũi tên kết nối.

  • Sử dụng đổ bóng và ba chiều (3D) hiệu ứng để thêm lãi cho các hình dạng trong bản vẽ của bạn. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Hiệu ứng hình dạngvà chọn hiệu ứng.

  • Căn chỉnh đối tượng trên bức vẽ. Để căn chỉnh các đối tượng, nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đối tượng mà bạn muốn căn chỉnh. Trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm căn chỉnh để chọn từ một cách sắp xếp các lệnh căn chỉnh.

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

 1. Chọn đối tượng vẽ mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn DELETE.

Xem thêm

Thêm hình

Vẽ một đường cong hoặc hình vòng tròn

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về đồ họa trong Word

Thêm một hình vẽ

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

Tìm hiểu về đồ họa trong Word

Một bản vẽ trong Word tham chiếu đến một đối tượng vẽ hoặc nhóm của đối tượng vẽ. Ví dụ, một đối tượng vẽ được thực hiện các hình dạng và đường kẻ là một hình vẽ.

Bắt đầu với một bức vẽ

Khi bạn chèn một đối tượng vẽ trong Word, bạn có thể đặt nó vào một bức vẽ. Bức vẽ giúp bạn sắp xếp các bản vẽ trong tài liệu của bạn.

Bức vẽ cung cấp một khung giống như ranh giới giữa các bản vẽ của bạn và phần còn lại của tài liệu của bạn. Theo mặc định, bức vẽ không có viền hoặc nền, nhưng bạn có thể áp dụng định dạng vào bức vẽ như bạn thường bất kỳ đối tượng vẽ.

Bức vẽ cũng giúp bạn tiếp tục phần trong bản vẽ lại với nhau, đó là đặc biệt hữu ích nếu bản vẽ của bạn bao gồm nhiều hình dạng. Thực hành tốt nhất là chèn một bức vẽ nếu bạn dự định bao gồm nhiều hơn một hình dạng trong hình minh họa của bạn.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo lưu đồ, bạn bắt đầu với một bức vẽ và sau đó thêm hình dạng và đường kẻ cho biểu đồ của bạn.

Hình dạng

Thêm một hình vẽ

Khi bạn tạo một bản vẽ trong Microsoft Word, bạn phải bắt đầu bằng cách chèn một bức vẽ. Bức vẽ giúp bạn sắp xếp và đổi kích cỡ đối tượng trong bản vẽ của bạn.

 1. Bấm vào tài liệu mà bạn muốn tạo hình vẽ.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

  Ảnh Ribbon Word

  Một bức vẽ được chèn vào tài liệu của bạn.

 3. Khi bạn chèn một bức vẽ, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác sau trên tab định dạng dưới Công cụ vẽ:

  • Bấm hình dạng hoặc hình dạng để chèn vào tài liệu của bạn.

   Bạn cũng có thể thay đổi hình dạng và thêm văn bản vào đó.

  • Vẽ trên bức vẽ. Để vẽ, hãy bấm hình dạng, sau đó bấm tự do hoặc vẽ đường tự do bên dưới đường kẻ.

   Mẹo: Để ngừng vẽ với các đường tự do hoặc vẽ đường tự do, bấm đúp vào.

  • Điều chỉnh kích cỡ của bức vẽ bằng cách chọn nó, rồi bấm vào các mũi tên trong nhóm kích cỡ , hoặc bấm công cụ khởi động hộp thoại kích cỡ để xác định kích thước chính xác hơn.

  • Áp dụng một kiểu vào hình dạng. Trong nhóm Kiểu hình dạng , di con trỏ trên một kiểu để xem hình của bạn sẽ trông giống như khi bạn áp dụng kiểu đó. Bấm vào kiểu để áp dụng nó. Hoặc, bấm Tô hình dạng hoặc Viền hình dạng và chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

   Ảnh Ribbon Word

   Ghi chú: Nếu bạn muốn áp dụng màu và chuyển màu không sẵn dùng trong nhóm Kiểu hình dạng , chọn màu đầu tiên, và sau đó áp dụng chuyển màu.

  • Sử dụng đổ bóng và ba chiều (3D) hiệu ứng để thêm lãi cho các hình dạng trong bản vẽ của bạn.

  • Căn chỉnh đối tượng trên bức vẽ. Để căn chỉnh các đối tượng, nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đối tượng mà bạn muốn căn chỉnh. Trong nhóm sắp xếp , hãy bấm căn chỉnh để chọn từ một cách sắp xếp căn chỉnh lệnh.

   Ảnh Ribbon Word

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

 1. Hãy chọn bức vẽ hoặc đối tượng vẽ mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn DELETE.

Xem thêm

Vẽ một đường cong hoặc hình vòng tròn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×