Thêm một hình vẽ vào tài liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đây là các loại cơ bản của đồ họa mà bạn có thể dùng để cải thiện tài liệu Word của bạn: vẽ đối tượng, SmartArt, biểu đồ, ảnh và clip art. Bản vẽ tham chiếu đến một đối tượng vẽ hoặc một nhóm các đối tượng vẽ.

Đối tượng vẽ bao gồm hình dạng, sơ đồ, lưu đồ, đường cong, dòng và Chữ nghệ thuật. Những đối tượng này là một phần của tài liệu Word của bạn. Bạn có thể thay đổi và cải thiện các đối tượng có màu, kiểu, viền và những hiệu ứng.

Lưu ý: Nó không còn cần thiết để chèn một bức vẽ để làm việc với đối tượng vẽ trong Word. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng một bức vẽ là một công cụ hỗ trợ tổ chức khi làm việc với một số đối tượng vẽ, hoặc nếu bạn muốn thêm đường kết nối giữa các hình dạng. Để chèn một bức vẽ, trên tab chèn , bấm hình dạng, sau đó bấm Vải vẽ mới.

Bạn muốn làm gì?

Thêm một hình vẽ vào tài liệu

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

Thêm một hình vẽ vào tài liệu

 1. Bấm vào tài liệu mà bạn muốn tạo hình vẽ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Nhóm Minh họa trên tab Chèn trong Excel

 3. Bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác sau trên tab định dạng xuất hiện sau khi bạn chèn một hình vẽ:

  • Chèn một hình dạng. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm hình dạng, sau đó bấm đến nơi trong tài liệu.

  • Thay đổi hình dạng. Bấm vào hình bạn muốn thay đổi. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm Sửa hình dạng, trỏ đến Thay đổi hình dạng, sau đó chọn hình dạng khác nhau.

  • Thêm văn bản vào hình dạng. Bấm vào hình bạn nơi bạn muốn văn bản, sau đó nhập.

  • Nhóm chọn hình dạng. Chọn nhiều hình dạng ở một thời gian bằng cách nhấn CTRL trên bàn phím của bạn và bấm vào mỗi hình dạng bạn muốn đưa vào nhóm. Trên tab định dạng trong nhóm sắp xếp , hãy bấm nhóm sao cho tất cả các hình dạng sẽ được coi như một đối tượng.

  • Vẽ trong tài liệu. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , hãy bung rộng tùy chọn hình dạng bằng cách bấm vào mũi tên. Dưới đường bấm tự do hoặc vẽ đường tự do.

   Mẹo: Để ngừng vẽ với các đường tự do hoặc vẽ đường tự do, bấm đúp vào.

  • Điều chỉnh kích cỡ của hình dạng. Chọn hình dạng hoặc hình dạng bạn muốn đổi cỡ. Trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy bấm vào mũi tên hoặc kiểu mới kích thước trong các hộp chiều caochiều rộng .

  • Áp dụng một kiểu vào hình dạng. Trong nhóm Kiểu hình dạng , di con trỏ trên một kiểu để xem hình của bạn sẽ trông giống như khi bạn áp dụng kiểu đó. Bấm vào kiểu để áp dụng nó. Hoặc, bấm Tô hình dạng hoặc Viền hình dạng và chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

   Các lệnh Kiểu Hình dạng trên ribbon

   Lưu ý: Nếu bạn muốn áp dụng màu và chuyển màu không sẵn dùng trong nhóm Kiểu hình dạng , chọn màu đầu tiên, và sau đó áp dụng chuyển màu.

  • Thêm lưu đồ với đường kết nối. Trước khi bạn tạo lưu đồ, hãy thêm một bức vẽ bằng cách bấm vào tab chèn , bấm vào hình dạng trong nhóm hình minh họa , rồi bấm Vải vẽ mới. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm hình lưu đồ. Dưới đường kẻ, chọn một đường kết nối chẳng hạn như Cong mũi tên kết nối.

  • Sử dụng đổ bóng và ba chiều (3D) hiệu ứng để thêm lãi cho các hình dạng trong bản vẽ của bạn. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Hiệu ứng hình dạngvà chọn hiệu ứng.

  • Căn chỉnh đối tượng trên bức vẽ. Để căn chỉnh các đối tượng, nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đối tượng mà bạn muốn căn chỉnh. Trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm căn chỉnh để chọn từ một cách sắp xếp căn chỉnh lệnh.

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

 1. Chọn đối tượng vẽ mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn DELETE.

Xem thêm

Thêm hình

Vẽ đường cong hoặc hình vòng tròn

Chèn ảnh

Cắt xén ảnh

Thêm clip art vào tệp

Bạn muốn làm gì?

Thêm một hình vẽ vào tài liệu

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

Thêm một hình vẽ vào tài liệu

 1. Bấm vào tài liệu mà bạn muốn tạo hình vẽ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh Ribbon Word

 3. Khi bạn tìm thấy hình mà bạn muốn chèn, bấm đúp để chèn nó tự động, hoặc bấm và kéo để vẽ trong tài liệu của bạn.

  Bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác sau trên tab định dạng xuất hiện sau khi bạn chèn một hình vẽ:

  • Chèn một hình dạng. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm hình dạng, sau đó bấm đến nơi trong tài liệu.

  • Thay đổi hình dạng. Bấm vào hình bạn muốn thay đổi. Trên tab định dạng , trong nhóm Kiểu hình dạng , bấm Thay đổi hình dạng, sau đó chọn hình dạng khác nhau.

  • Thêm văn bản vào hình dạng. Bấm chuột phải vào hình dạng, bấm Thêm văn bản, sau đó nhập.

  • Nhóm chọn hình dạng. Chọn nhiều hình dạng ở một thời gian bằng cách nhấn CTRL trên bàn phím của bạn và bấm vào mỗi hình dạng bạn muốn đưa vào nhóm. Trên tab định dạng trong nhóm sắp xếp , hãy bấm nhóm sao cho tất cả các hình dạng sẽ được coi như một đối tượng.

  • Vẽ trong tài liệu. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , hãy bung rộng tùy chọn hình dạng bằng cách bấm vào mũi tên. Dưới đường bấm tự do hoặc vẽ đường tự do.

  • Điều chỉnh kích cỡ của hình dạng. Chọn hình dạng hoặc hình dạng bạn muốn đổi cỡ. Trên tab định dạng , trong nhóm kích cỡ , hãy bấm vào mũi tên hoặc kiểu mới kích thước trong các hộp Chiều cao hìnhChiều rộng hình .

  • Áp dụng một kiểu vào hình dạng. Trong nhóm Kiểu hình dạng , di con trỏ trên một kiểu để xem hình của bạn sẽ trông giống như khi bạn áp dụng kiểu đó. Bấm vào kiểu để áp dụng nó. Hoặc, bấm Tô hình dạng hoặc Viền hình dạng và chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

   Lưu ý: Nếu bạn muốn áp dụng màu và chuyển màu không sẵn dùng trong nhóm Kiểu hình dạng , chọn màu đầu tiên, và sau đó áp dụng chuyển màu.

  • Thêm lưu đồ với đường kết nối. Trước khi bạn tạo lưu đồ, hãy thêm một bức vẽ bằng cách bấm vào tab chèn , bấm vào hình dạng trong nhóm hình minh họa , rồi bấm Vải vẽ mới. Trên tab định dạng , trong nhóm Chèn hình dạng , bấm hình lưu đồ. Dưới đường kẻ, chọn một đường kết nối chẳng hạn như Cong mũi tên kết nối.

  • Sử dụng đổ bóng và ba chiều (3D) hiệu ứng để thêm lãi cho các hình dạng trong bản vẽ của bạn. Trên tab định dạng , chọn một tùy chọn Hiệu ứng đổ bóng hoặc nhóm hiệu ứng 3-D .

  • Căn chỉnh đối tượng trên bức vẽ. Để căn chỉnh các đối tượng, nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đối tượng mà bạn muốn căn chỉnh. Trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm căn chỉnh để chọn từ một cách sắp xếp căn chỉnh lệnh.

Xóa bỏ tất cả hoặc một phần của hình vẽ

 1. Chọn đối tượng vẽ mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn DELETE.

Xem thêm

Vẽ đường cong hoặc hình vòng tròn

Chèn ảnh

Cắt xén ảnh

Thêm clip art vào tệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×