Thêm một dịch vụ kết nối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lưu một tệp Word, Excel hoặc PowerPoint, bạn có thể lưu nó trên iPad của bạn hoặc bạn có thể lưu nó vào đám mây để bạn có thể xem ảnh trên thiết bị khác. Không có một số dịch vụ điện toán đám mây để lựa chọn. Đây là cách để kết nối với dịch vụ điện toán đám mây của lựa chọn của bạn:

  1. Gõ nhẹ vào tệp > mở > thêm chỗ.

    Ảnh chụp màn hình thêm vị trí trong PowerPoint cho iPad.

  2. Gõ nhẹ vào một dịch vụ từ danh sách xuất hiện.

Sau khi bạn chọn dịch vụ mới, bạn có thể lưu tệp vào vị trí đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×