Thêm một chủ đề trả lời trong một thảo luận 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Chọn chủ đề mà bạn muốn trả lời.

    Chủ đề này có thể là một chủ đề chính hoặc trả lời khác, hiện có đến một chủ đề chính.

  2. Bấm mới và sau đó bấm trả lời.

    Biểu mẫu trả lời sẽ hiển thị có chứa đầu trang cố định với tiêu đề của chủ đề mẹ.

  3. Điền vào phần còn lại của biểu mẫu như cách bạn muốn cho một chủ đề chính, rồi bấm lưu.

    Trong dạng xem, tiêu đề cho chủ đề trả lời sử dụng xấp xỉ các ký tự đầu tiên 75 của văn bản nội dung của chủ đề.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×