Thêm một cột tra cứu đa giá trị

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng cột tra cứu đa giá trị để chọn nhiều hơn một mục từ danh sách lựa chọn cùng một lúc. Ví dụ, trong danh sách theo dõi nhiệm vụ, bạn có thể gán nhiều người cho từng nhiệm vụ. Các giá trị trong cột tra cứu đến từ cột hiện có trong danh sách hiện tại, hoặc từ cột hiện có trong danh sách khác.

Thêm một cột tra cứu đa giá trị

  1. Bấm chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột hoặc bất kỳ ô nào trong danh sách, sau đó bấm Thêm cột.

  2. Bên dưới tên và kiểu, hãy nhập tên cho cột, sau đó bấm tra cứu (thông tin đã trên trang web này).

  3. Dưới Thiết lập cột bổ sung, chọn danh sách có chứa các giá trị bạn muốn trong cột tra cứu của bạn từ danh sách thả xuống lấy thông tin từ .

  4. Chọn cột chứa các giá trị từ danh sách thả xuống trong cột này .

  5. Chọn cho phép nhiều giá trị.

  6. Đặt bất kỳ tùy chọn khác bạn muốn và sau đó bấm OK.

Để sử dụng cột tra cứu đa giá trị trong khi xem biểu dữ liệu, hãy bấm vào mũi tên thả xuống trong ô đó, rồi chọn hoặc xóa hộp kiểm bên cạnh mỗi giá trị mà bạn muốn thêm hoặc loại bỏ khỏi ô.

Sửa danh sách các lựa chọn trong một cột tra cứu đa giá trị

Vì các mục trong một cột tra cứu đa giá trị xuất phát từ một cột khác trong danh sách hiện tại hoặc từ một cột trong danh sách khác, bạn phải chỉnh sửa danh sách mà dựa vào cột tra cứu. Ví dụ, nếu cột tra cứu dựa trên tiêu đề cột của danh sách nhiệm vụ, bạn phải chỉnh sửa danh sách nhiệm vụ để thay đổi các giá trị trong cột tra cứu.

Dùng cột tra cứu đa giá trị

Để sử dụng cột tra cứu đa giá trị, hãy làm theo quy trình này:

  1. Bấm vào mũi tên thả xuống trong ô bạn muốn sửa.

  2. Chọn hoặc xóa hộp kiểm bên cạnh mỗi mục mà bạn muốn thêm hoặc loại bỏ khỏi ô.

  3. Bấm OK.

Đã chọn lựa chọn xuất hiện trong ô, phân tách bằng dấu chấm phẩy (;).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×