Thêm một câu trích dẫn và tạo danh mục tham khảo

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trước khi bạn có thể tạo danh mục tham khảo, bạn cần phải có ít nhất một câu trích dẫn và nguồn trích dẫn trong tài liệu sẽ xuất hiện trong danh mục tài liệu tham khảo của bạn. Nếu bạn không có tất cả thông tin mình cần về một nguồn để soạn một câu trích dẫn hoàn chỉnh, bạn có thể dùng một câu trích dẫn làm chỗ dành sẵn và sau đó điền thông tin nguồn sau.

Để biết thông tin về tự động định dạng danh mục tham khảo của bạn trong MLA, APAChicago dạng xem: APA, MLA, Chicago: tự động định dạng danh mục tham khảo.

Lưu ý: Các câu trích dẫn làm chỗ dành sẵn không xuất hiện trong danh mục tài liệu tham khảo.

Thêm một câu trích dẫn và nguồn trích dẫn mới vào tài liệu

 1. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, hãy bấm vào mũi tên kế bên Kiểu.

  Tùy chọn Kiểu APA được tô sáng trên tab Tham chiếu

 2. Bấm vào kiểu mà bạn muốn sử dụng cho câu trích dẫn và nguồn. Ví dụ, tài liệu khoa học xã hội thường sử dụng kiểu MLA hoặc APA cho trích dẫn và nguồn.

 3. Bấm vào cuối câu hoặc cụm từ bạn muốn trích dẫn.

 4. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, hãy bấm Chèn Trích dẫn.

  Tùy chọn Chèn Trích dẫn được tô sáng trên tab Tham chiếu

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm thông tin nguồn trích dẫn, bấm vào Thêm Nguồn mới, sau đó bắt đầu điền thông tin nguồn trích dẫn bằng cách bấm vào mũi tên kế bên Loại nguồn. Ví dụ như, nguồn trích dẫn của bạn có thể là một cuốn sách, báo cáo, hay trang Web.

  • Để thêm chỗ dành sẵn, để bạn có thể soạn một câu trích dẫn và điền thông tin nguồn trích dẫn sau, hãy bấm vào Thêm Chỗ dành sẵn Mới. Một dấu hỏi sẽ xuất hiện kế bên nguồn chỗ dành sẵn trong Bộ quản lý Nguồn.

 6. Điền thông tin danh mục tham khảo cho nguồn đó.

Để thêm thông tin khác về một nguồn trích dẫn, hãy bấm vào hộp kiểm Hiện Tất cả các Trường Danh mục Tham khảo.

Lúc này bạn có thể tạo danh mục tài liệu tham khảo của mình.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn chọn kiểu GOST hoặc ISO 690 cho nguồn trích dẫn của mình và một câu trích dẫn không phải là duy nhất, hãy thêm một chữ cái vào năm. Ví dụ, một câu trích có thể xuất hiện dưới dạng [Pasteur, 1848a].

 • Nếu bạn chọn kiểu ISO 690-Numerical Reference và câu trích của bạn vẫn không xuất hiện liên tục, bạn phải bấm lại vào kiểu ISO 690, sau đó bấm ENTER để xếp thứ tự chính xác cho các câu trích dẫn.

Thêm câu trích dẫn bổ sung từ một nguồn được sử dụng trước đó

Bạn có thể dễ dàng truy nhập các câu trích dẫn bạn đã thêm trước đó. Thực tế, bạn có thể dùng lại chúng trong toàn bộ tài liệu của bạn. Nó là đơn giản.

 1. Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn một câu trích dẫn và bấm tham chiếu > Chèn trích dẫn.

 2. Tìm câu trích dẫn theo tác giả hoặc tên thẻvà chọn trích dẫn.

  Danh sách các câu trích dẫn trong tài liệu.

  Mẹo: Bạn có thể chèn chỗ dành sẵn nếu bạn cần tìm một câu trích dẫn sau này. Bấm tham chiếu > chèn trích dẫn. Bấm Thêm chỗ dành sẵn mớivà tạo thẻ tênduy nhất. Tìm thấy chỗ dành sẵn cho nội dung của bạn và bấm vào văn bản để Sửa nguồn chi tiết.

  Chỗ dành sẵn cho trích dẫn được chèn vào.

Tạo danh mục tài liệu tham khảo

Lúc này bạn đã chèn một hoặc nhiều câu trích dẫn và nguồn trích dẫn vào tài liệu của bạn, bạn có thể soạn danh mục tài liệu tham khảo của mình.

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn danh mục tài liệu tham khảo, thường là ở cuối tài liệu.

 2. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, bấm vào Danh mục tham khảo.

  Tùy chọn Danh mục tham khảo được tô sáng trên tab Tham chiếu

 3. Bấm vào một định dạng danh mục tài liệu tham khảo được thiết kế sẵn để chèn danh mục tài liệu tham khảo đó vào tài liệu.

Tìm một nguồn

Danh sách các nguồn trích dẫn bạn sử dụng có thể trở nên khá dài. Đôi khi bạn có thể tìm kiếm một nguồn mà bạn đã trích trong một tài liệu khác bằng cách sử dụng lệnh Quản lý Nguồn.

 1. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, hãy bấm Quản lý Nguồn.

  Tùy chọn Quản lý Nguồn được tô sáng trên tab Tham chiếu

  Nếu bạn mở một tài liệu mới chưa có câu trích dẫn, tất cả các nguồn trích dẫn bạn đã sử dụng ở các tài liệu trước đó sẽ xuất hiện ở Danh sách Cái.

  Nếu bạn mở một tài liệu có các câu trích dẫn, nguồn của các câu trích dẫn đó xuất hiện ở dưới Danh sách Hiện tại. Tất cả các nguồn bạn đã trích dẫn, hoặc ở các tài liệu trước đó hoặc ở tài liệu hiện tại, xuất hiện ở Danh sách Cái.

 2. Để tìm một nguồn cụ thể, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Trong hộp sắp xếp, sắp xếp theo tác giả, tiêu đề, tên thẻ trích dẫn, hoặc năm, và sau đó tìm kiếm trong danh sách kết quả để biết nguồn bạn muốn tìm.

  • Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập tiêu đề hoặc tác giả cho nguồn bạn muốn tìm. Danh sách đó sẽ linh động thu hẹp lại để khớp với từ tìm kiếm của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể bấm vào nút Duyệt trong Trình quản lý Nguồn để chọn một danh sách chính khác từ đó bạn có thể nhập các nguồn mới vào tài liệu của mình. Ví dụ như, bạn có thể kết nối đến một tệp trên một máy chủ được chia sẻ, trên máy tính hay máy chủ của một đồng nghiệp nghiên cứu, hoặc trên một trang Web do một trường đại học hay tổ chức nghiên cứu điều hành.

Sửa một nguồn

 1. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, hãy bấm Quản lý Nguồn.

  Tùy chọn Quản lý Nguồn được tô sáng trên tab Tham chiếu

 2. Trong hộp thoại Trình quản lý nguồn , bên dưới Danh sách cái hoặc Danh sách hiện tại, hãy chọn nguồn bạn muốn sửa, sau đó bấm sửa.

  Lưu ý: Để sửa một chỗ dành sẵn để thêm thông tin trích dẫn, chọn chỗ dành sẵn từ Danh sách hiện tại và bấm sửa.

 3. Trong hộp thoại Sửa nguồn , thực hiện thay đổi bạn muốn và bấm OK.

  Hộp thoại Chỉnh sửa Nguồn

Hiệu chỉnh chỗ dành sẵn cho trích dẫn

Đôi khi, bạn có thể muốn tạo một câu trích làm chỗ dành sẵn, sau đó chờ cho đến khi sau này điền thông tin nguồn danh mục tài liệu tham khảo hoàn chỉnh. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với một nguồn trích dẫn sẽ được tự động phản ánh trong danh mục tài liệu tham khảo, nếu bạn đã soạn một danh mục tài liệu tham khảo. Một dấu hỏi sẽ xuất hiện kế bên nguồn chỗ dành sẵn trong Bộ quản lý Nguồn.

 1. Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, hãy bấm Quản lý Nguồn.

  Tùy chọn Quản lý Nguồn được tô sáng trên tab Tham chiếu

 2. Danh sách Hiện tại, hãy bấm vào chỗ dành sẵn bạn muốn hiệu chỉnh.

  Lưu ý: Các nguồn dạng chỗ dành sẵn có thứ tự theo bảng chữ cái trong Bộ quản lý Nguồn, cùng với tất cả các nguồn khác, dựa trên tên thẻ chỗ dành sẵn. Theo mặc định, tên thẻ chỗ dành sẵn có từ Chỗ dành sẵn và một con số, nhưng bạn có thể tùy chỉnh tên thẻ chỗ dành sẵn bằng bất kỳ thẻ nào bạn muốn.

 3. Bấm vào Sửa.

 4. Bắt đầu điền thông tin nguồn trích dẫn bằng cách bấm vào mũi tên kế bên Loại nguồn. Ví dụ như, nguồn trích dẫn của bạn có thể là một cuốn sách, báo cáo, hay trang Web.

 5. Điền thông tin danh mục tham khảo cho nguồn đó. Để thêm thêm thông tin về một nguồn trích dẫn, hãy bấm vào hộp kiểm Hiện Tất cả các Trường Danh mục Tham khảo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×