Thêm liên hệ từ Danh sách Địa chỉ Toàn cầu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể bạn muốn ghi chú những ngày quan trọng cho các liên hệ, chẳng hạn như ngày sinh nhật hoặc dữ liệu tuyển dụng hoặc để có thể liên hệ với họ khi bạn không kết nối với Exchange. Khi thêm ai đó từ Danh sách Địa chỉ Toàn cầu (GAL) vào liên hệ của mình, bạn có thể cá nhân hóa thông tin liên hệ của người đó trên máy tính của mình mà không làm thay đổi bất cứ nội dung nào trong GAL.

  1. Trên Thanh Dẫn hướng, hãy bấm Mọi người.

    Bấm Mọi người

  2. Trong nhóm Tìm, hãy nhập tên người bạn muốn thêm vào hộp Tìm kiếm Người hoặc bấm Sổ Địa chỉ để tìm kiếm.

    Tìm kiếm người trong Danh sách Địa chỉ Toàn cầu để thêm vào liên hệ

  3. Bấm vào tên của người mà bạn muốn thêm và bấm Thêm vào liên hệ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo một liên hệ

Xóa liên hệ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×