Thêm liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể ghi lại và sắp xếp thông tin về mọi người bằng cách lưu các liên hệ mới trong sổ địa chỉ của bạn. Liên hệ cũng giống như thẻ điện tử lưu thông tin liên hệ của một người. Liên hệ có thể là cơ bản như là một tên và địa chỉ email, hoặc biết thêm thông tin như một địa chỉ đường phố, các số điện thoại và ảnh hồ sơ bao gồm.

Khi bạn đã lưu một người như là một liên hệ, bạn có thể nhập một vài ký tự đầu trong tên người đó vào một email và Outlook sẽ điền địa chỉ email của người đó cho bạn. Hoặc với một vài lần bấm, bạn có thể gọi cho người đó mà không phải tìm kiếm số điện thoại của họ.

Thêm một liên hệ từ email

 1. Hãy mở thư để tên người đó được hiện trong những dòng sau: Từ:, Đến:, Cc:, hoặc Bcc:.

 2. Hãy nhấp chuột phải vào tên tương ứng rồi bấm Thêm vào Liên hệ Outlook. Một cửa sổ mới sẽ mở, bạn có thể thêm thông tin mà bạn muốn tại đây.

  Outlook chèn địa chỉ email của liên hệ trong hộp Email , và mọi thông tin khác về liên hệ sẽ sẵn có trong thư trong các hộp tương ứng. Nếu liên hệ nằm trong tổ chức của bạn, liên hệ đó sẽ gồm chức vụ, phòng ban, điện thoại và văn phòng của họ.

  Thêm một liên hệ mới từ thư vào Outlook

 3. Bấm Lưu.

Thêm một liên hệ hoàn toàn mới

 1. Bấm Mọi người ở cuối màn hình.

  Bấm Mọi người

 2. Trong nhóm Mới, hãy bấm Liên hệ Mới hoặc nhấn Ctrl+N.

  Nút Liên hệ Mới trên tab Liên hệ

  Mẹo: Để tạo một liên hệ từ bất kỳ nơi nào trong Outlook, hãy nhấn Ctrl+Shift+C.

 3. Nhập tên và mọi thông tin khác mà bạn muốn đưa vào liên hệ này.

 4. Nếu bạn muốn tạo ngay một liên hệ khác, hãy bấm Lưu & Mới (bằng cách này, bạn sẽ không phải bắt đầu lại cho mỗi liên hệ). Sau khi nhập xong các liên hệ mới, hãy bấm Lưu & Đóng.

  Mẹo: Bạn muốn thêm một liên hệ khác trong cùng công ty? Hãy bấm vào mũi tên xuống nhỏ bên cạnh Lưu & Mới, rồi bấm Liên hệ trong Cùng Công ty.

  Tạo một liên hệ mới trong cùng công ty

Lưu nhiều địa chỉ email hoặc số điện thoại

Bạn có thể lưu nhiều số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư cho một ai đó. Ví dụ:

 1. Trên Thẻ Liên hệ mới, hãy gõ địa chỉ email thứ nhất của liên hệ vào hộp Email .

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Email, rồi bấm Email 2. Địa chỉ email đầu tiên sẽ được lưu và bạn có thể gõ địa chỉ thứ hai vào trường đó.

Thêm một địa chỉ email bổ sung cho một liên hệ

Thêm ảnh cho liên hệ của bạn

Nếu trong máy tính của bạn (hoặc ở một chỗ khác) có ảnh của một người, thì bạn có thể dùng ảnh này trong thông tin liên hệ của người đó.

 1. Bấm vào biểu tượng hình ảnh trong hộp liên hệ mới.

  Bấm vào biểu tượng hình ảnh để thêm ảnh

 2. Định vị ảnh bạn muốn dùng trong hộp Thêm Ảnh Liên hệ , rồi bấm OK.

Các cách khác để tạo liên hệ

 • Nhập các liên hệ từ một tệp .csv hoặc .pst    Tệp .csv chứa các liên hệ mà bạn đã xuất vào một tệp văn bản, tại đây từng phần của thông tin liên hệ được phân tách bằng dấu phẩy (.csv nghĩa là "giá trị phân tách bằng dấu phẩy").

Tệp .pst là một tệp được xuất từ Outlook vào định dạng mà máy tính khác đang chạy Outlook có thể đọc.

Hãy xem nhập liên hệ vào Outlook cho Windows để tìm hiểu thêm.

 • Lấy các liên hệ từ Excel    Bạn có thể dùng Trình hướng dẫn Nhập và Xuất để mang đến các thông tin liên hệ được lưu trong một tệp Excel, chẳng hạn như .xlsx hoặc .xls.

Hãy xem nhập liên hệ vào Outlook cho Windows để tìm hiểu thêm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×