Thêm lời nhắc vào nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lời nhắc có thể giúp khi bạn có nhiều mục được gắn cờ và bạn có thể nhỡ một quan trọng. Lời nhắc xuất hiện và đòi hỏi sự chú ý — giống như các cảnh báo bạn thấy cho cuộc họp hoặc cuộc hẹn về để bắt đầu.

 1. Trong mục Nhiệm vụ, bấm vài một nhiệm vụ rồi bấm Thêm Lời nhắc.

  Lệnh Thêm Lời nhắc trên menu chuột phải của một cờ trong Nhiệm vụ

  Nếu nhiệm vụ hiện đang mở trong cửa sổ của chính nó, hãy bấm Nhiệm vụ > Theo dõi > Thêm Lời nhắc.

  Lệnh Thêm Lời nhắc trên ruy-băng

 2. Trong hộp thoại tùy chỉnh , nó là một ý kiến hay thay đổi văn bản cờ để mặc định thành một hành động xóa để khi cửa sổ bật lên lời nhắc xuất hiện, hành động bắt buộc được rõ ràng. Ví dụ, bạn có thể nhập Anne gửi câu trả lời cho câu hỏi giấy phép.

  Hộp thoại tùy chỉnh để thiết lập lời nhắc, ngày bắt đầu và thời hạn

 3. Hộp Lời nhắc đã được chọn sẵn, vì vậy hãy nhập ngày và thời gian mà bạn muốn lời nhắc bật lên.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×