Thêm lệnh vào bản trình bày bằng nút hành động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng nút hành động để thực hiện một hành động trong bản trình bày của bạn, chẳng hạn như một trang chiếu cụ thể, chạy ứng dụng, hoặc phát một video clip hoặc đi tới trang tiếp theo. Có hai bước cơ bản để thiết lập nút hành động:

 • Trước tiên, bạn chọn nút hành động từ bộ sưu tập hình dạng

 • Sau đó bạn gán hành động sẽ xảy ra khi (trong khi chiếu hình), bạn bấm vào hình dạng hoặc trỏ chuột vào nó.

Ý tưởng là khi bạn trình bày, bạn có thể bấm hay trỏ vào nút hành động để:

 • Đi tới bản chiếu tiếp theo, trang chiếu trước đó, bản chiếu đầu tiên, trang chiếu cuối cùng, vào trang chiếu gần đây nhất, xem, một số trang chiếu cụ thể, bản trình bày khác nhau PowerPoint hoặc trang Web.

 • Chạy một chương trình

 • Chạy một macro

 • Phát clip âm thanh

Hiển thị hộp thoại thiết đặt Nút Hành động trong PowerPoint

Đặt nút hành động trên trang chiếu của bạn

Một số ví dụ về hình nút hành động dựng sẵn mà bạn có thể tìm thấy trong bộ sưu tập hình dạng bao gồm mũi tên phải và trái (thường hiểu ký hiệu cho cách đi tới tiếp theo, trước đó, trước tiên và cuối trang chiếu), để phát video hoặc đoạn âm thanh khác, và nhiều hơn nữa.

Hiển thị menu Hình trên ribbon trong PowerPoint với Các Nút Hành động được tô sáng

 1. Trên tab chèn , bấm hình dạng, sau đó bên dưới Nút hành động ở cuối menu, bấm hình dạng nút mà bạn muốn thêm.

 2. Bấm vào vị trí trên trang chiếu, sau đó kéo để vẽ hình dành cho nút.

 3. Giữ lại hộp thoại mở và đi vào thủ tục tiếp theo.

Gán hành động

Nếu bạn muốn hành động xảy ra khi bấm vào nút hành động, hãy thực hiện các bước sau đây trên tab Bấm chuột của hộp thoại.

Nếu bạn muốn hành động xảy ra khi nút hành động được chỉ cần trỏ tại, hãy thực hiện các bước sau đây trên tab Di chuột qua của hộp thoại.

 1. Để chọn hành động sẽ xảy ra khi bạn bấm hoặc di chuyển con trỏ qua nút hành động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn siêu kết nối đến và sau đó chọn đích (ví dụ, bản chiếu tiếp theo, trang chiếu trước đó, trang chiếu cuối cùng hoặc bản trình bày PowerPoint khác) mà bạn muốn hành động siêu kết nối đến.

   Lưu ý:  Để nối kết đến một tệp được tạo bằng chương trình khác, chẳng hạn như một Word hoặc Excel tệp, trong danh sách siêu kết nối đến , bấm Tệp khác.

  • Chọn không dùng hình dạng mà không cần một hành động tương ứng.

  • Chọn chạy chương trình, rồi bấm duyệt để định vị chương trình mà bạn muốn chạy.

  • Chọn chạy macro , sau đó chọn macro mà bạn muốn chạy.

   Thiết đặt chạy macro sẵn dùng nếu bản trình bày của bạn đã có chứa macro, và khi bạn lưu bản trình bày, bạn phải lưu nó dưới dạng hiển thị bật bằng PowerPoint Macro. (Để biết thêm thông tin về macro, hãy xem chạy macro.)

  • Nếu bạn muốn hình dạng mà bạn đã chọn làm nút hành động để thực hiện một hành động, bấm đối tượng hành động, sau đó chọn hành động mà bạn muốn thực hiện.

   Thiết đặt đối tượng hành động sẵn dùng nếu bản trình bày chứa một Đối tượng OLE. Hãy xem gán hành động vào một hình ảnh hoặc đối tượng OLE để biết thêm chi tiết.

  • Để phát âm thanh, hãy chọn hộp kiểm phát âm thanh , rồi chọn âm thanh mà bạn muốn phát.

 2. Khi bạn đã hoàn tất việc chọn hành động của bạn, hãy chọn OK.

 3. Để kiểm tra các hành động bạn đã chọn, hãy chọn chiếu > Từ trang chiếu hiện tại để mở bản trình bày trong trình chiếu để bạn có thể bấm vào nút hành động.

Xem Thêm

Gán hành động vào một hình ảnh hoặc đối tượng OLE

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×