Thêm khung áp phích cho video

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khung áp phích là ảnh xem trước của video của bạn, có thể giúp khán giả dự kiến sẽ nội dung của video bạn sẽ hiển thị chúng trong khi trình bày PowerPoint. Đây là cách để thêm video từ PC của bạn vào bản trình bày của bạn, rồi chọn một khung áp phích cho nó.

Ghi chú: Chọn một khung áp phích là chỉ sẵn dùng đối với video bạn đã chèn từ PC của bạn. Bạn sẽ không sẵn dùng đối với video bạn đã chèn từ web.

Chèn video từ PC của bạn

  1. Trong dạng xem thường , hãy chọn trang chiếu bạn muốn có trong video.

  2. Trên tab chèn , chọn Video, sau đó bấm Video trên PC của tôi.

  3. Trong hộp thoại Chèn Video , định vị video mà bạn muốn, sau đó bấm chèn.

Dùng một khung từ video làm khung áp phích

  1. Bấm vào Phát để phát video cho đến khi bạn thấy khung mà bạn muốn dùng làm khung áp phích, rồi bấm Tạm dừng.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm điều chỉnh , bấm vào Khung áp phích, và sau đó bấm Khung hiện tại.

    hiển thị hộp thoại video theo khung áp phích trong powerpoint

Dùng ảnh làm khung áp phích

  1. Chọn video trên bản chiếu.

  2. Dưới Công cụ Video, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, hãy bấm vào Khung, rồi bấm Ảnh từ tệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×