Thêm hoặc xóa trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm hoặc xóa trang, bạn sẽ cần phải làm việc trên cùng của Ấn phẩm của bạn. Nếu bạn không, hãy bấm vào nút Đóng trang chính trên tab Trang chính trước khi sử dụng thủ tục sau đây.

Thêm trang

 1. Trong ấn phẩm của bạn mở, chuyển đến trang sẽ đi kèm trước hoặc sau các trang bạn muốn thêm.

 2. Trên tab chèn , hãy chọn nút trang .

 3. Chọn một trong hai cách:

 4. Chèn trang trống để chèn một trang trống mới sau trang hiện đang được chọn

  Ghi chú: Nếu bạn đang trong hai trang trải rộng dạng xem, hai trang sẽ được chèn vào.

  • Chèn trang trùng lặp để chèn một trang mới có chứa cùng nội dung như trang hiện đang được chọn.

   Ghi chú: Nếu bạn đang ở trong dạng xem hai trang trải rộng bạn sẽ được yêu cầu nếu bạn muốn chèn nội dung trùng lặp cho cả hai trang, chỉ bên trái trang, hoặc chỉ bên phải trang.

 5. Chèn trang để hiển thịhộp thoại Chèn trang , hãy chọn các tùy chọn bạn muốn. sau đó bấm OK.

Xóa bỏ trang

Khi bạn xóa một trang, chỉ văn bản và đối tượng cụ thể vào trang đó sẽ được xóa cùng với trang. Ví dụ, nếu trang có chứa văn bản từ một chuỗi kết nối qua các khung, văn bản sẽ chỉ cần di chuyển đến một trang liền kề.

 1. Trong ấn phẩm của bạn mở, chuyển đến trang bạn muốn xóa.

 2. Trong ngăn Dẫn hướng trang , hãy chọn trang để xóa bỏ.

 3. Trên tab Thiết kế trang , trong nhóm trang , bấm xóa.
  Nếu bạn đang trong hai trang trải rộng dạng xem, hộp thoại Xóa bỏ trang sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm OK.

  Mẹo: Để tránh chuyển bên phải trang hiện tại vào trang bên trái, xóa bỏ một số chẵn trang. .

Xóa bỏ nội dung của một trang mà không xóa bỏ trang

 • Chọn các đối tượng hoặc văn bản, hoặc cả hai, mà bạn muốn loại bỏ, sau đó nhấn xóa BỎ

Thêm hoặc xóa bỏ trang chính

Thêm trang cái

 1. Bấm vào tab Thiết kế trang .

 2. Bấm vào nút Trang chính và sau đó chọn trang Sửa chính .

 3. Trên tab Trang chính , hãy chọn:

  • Thêm cái P tuổi thọ để chèn một trang trống mới sau trang hiện đang được chọn.

  • Tạo bản sao để chèn một trang mới có chứa cùng nội dung như trang hiện đang được chọn

Xóa trang cái

 1. Bấm vào tab Thiết kế trang .

 2. Bấm vào nút Trang chính và sau đó chọn trang Sửa chính .

 3. Chọn trang chính để xóa bỏ, bấm nút xóa bỏ , sau đó bấm .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×