Thêm hoặc xóa trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thêm hoặc xóa trang, bạn sẽ cần phải làm việc trên cùng của Ấn phẩm của bạn. Nếu bạn không, loại bỏ dấu kiểm bên cạnh Trang cái (menudạng xem ) trước khi sử dụng thủ tục sau đây.

Thêm một trang

 1. Trong ấn phẩm của bạn mở, chuyển đến trang mà sẽ hoặc đến trước hoặc sau các trang bạn muốn thêm.

 2. Trên menu chèn , bấm trang.

 3. Trong hộp thoại Chèn trang , chọn các tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm OK.

Ghi chú: Nếu bạn đang trong hai trang trải rộng dạng xem, đó là tốt nhất để thêm các trang trong bội số của bốn.

Thêm một trang trùng lặp

 1. Trên TE000128392, bấm chuột phải vào trang mà bạn muốn sao chép.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Chèn trang trùng lặp.
  Trang trùng lặp sẽ được chèn vào Ấn phẩm của bạn ngay lập tức sau khi đã chọn trang.

Ghi chú: Nếu bạn đang trong hai trang trải rộng dạng xem, điều này sẽ chèn một trải rộng hai trang mới ngay sau bản đã chọn hai trang trải rộng.

Xóa trang

Khi bạn xóa một trang, chỉ văn bản và đối tượng cụ thể vào trang đó sẽ được xóa cùng với trang. Ví dụ, nếu trang có chứa văn bản từ một chuỗi kết nối qua các khung, văn bản sẽ chỉ cần di chuyển đến một trang liền kề.

 1. Trong ấn phẩm của bạn mở, chuyển đến trang bạn muốn xóa.

 2. Trên menu sửa , bấm Xóa trang.

  Nếu bạn đang trong hai trang trải rộng dạng xem, hộp thoại Xóa bỏ trang sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn bạn muốn, sau đó bấm OK.

Ghi chú: Nếu bạn đang trong hai trang trải rộng dạng xem, đó là tốt nhất để xóa trang trong bội số của bốn.

Xóa bỏ nội dung của một trang mà không xóa bỏ trang

 • Chọn các đối tượng hoặc văn bản, hoặc cả hai, mà bạn muốn loại bỏ, sau đó nhấn DELETE.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×