Thêm hoặc xóa hàng và cột trong bảng

Thêm hoặc xóa hàng và cột trong bảng

Bạn có thể dùng Công cụ Bảng để dễ dàng thêm và xóa hàng và cột trong PowerPoint. Cách thực hiện như sau.

Ghi chú: Để biết thông tin về việc phối, tách hoặc xóa nội dung của ô trong bảng, hãy truy nhập vào Phối, tách hoặc xóa ô trong bảng.

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô trong bảng ở hàng trên hoặc dưới nơi bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Hàng & Cột, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm hàng phía trên ô được chọn, bấm vào Chèn Lên trên.

  • Để thêm hàng phía dưới ô được chọn, bấm vào Chèn Xuống dưới.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng & Cột

   Ghi chú: 

   • Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, dùng chuột kéo để chọn số hàng bằng số hàng bạn muốn thêm, rồi bấm vào Chèn Lên trên hoặc Chèn Xuống dưới. Ví dụ: chọn ba hàng hiện có, bấm vào Chèn Lên trên hoặc Chèn Xuống dưới, ba hàng khác sẽ được thêm vào.

   • Để thêm hàng vào cuối bảng, bấm vào ô ngoài cùng bên phải của hàng cuối cùng, rồi nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô trong bảng bên phải hoặc bên trái của cột mà bạn muốn cột mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Hàng & Cột, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm cột vào bên trái ô đã chọn, bấm vào Chèn Sang trái.

  • Để thêm cột vào bên phải ô đã chọn, bấm vào Chèn Sang phải.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng & Cột

   Ghi chú: Để thêm nhiều cột cùng một lúc, dùng chuột kéo để chọn số cột bằng số cột bạn muốn thêm, rồi bấm vào Chèn Sang trái hoặc Chèn Sang phải. Ví dụ: chọn ba cột hiện có, bấm vào Chèn Sang trái hoặc Chèn Sang phải, ba cột khác sẽ được thêm vào.

Xóa hàng hoặc cột

 1. Bấm vào một ô của bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Hàng & Cột, bấm vào Xóa, rồi bấm vào Xóa Cột hoặc Xóa Hàng.

  Xóa cột hoặc hàng

Xóa bảng

 1. Bấm vào bảng để chọn.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Hàng & Cột, bấm vào Xóa, rồi bấm vào Xóa Bảng hoặc nhấn DELETE bàn phím.

  Xóa bảng

Xem thêm

Thêm bảng vào trang chiếu

Thay đổi diện mạo của bảng

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô trong bảng ở hàng trên hoặc dưới nơi bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Bảng, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Hàng.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Hàng và Cột, thực hiện một trong những thao tác sau:

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

  • Để thêm hàng phía trên hàng được chọn, bấm vào Chèn Lên trên.

  • Để thêm hàng phía dưới hàng được chọn, bấm vào Chèn Xuống dưới.

   Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, chọn số hàng bạn muốn thêm, rồi bấm vào Chèn Lên trên hoặc Chèn Xuống dưới.

Mẹo: Để thêm hàng vào cuối bảng, bấm vào ô cuối cùng của hàng cuối cùng, rồi nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô của bảng trong cột bên trái hoặc bên phải nơi bạn muốn cột mới xuất hiện.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Bảng, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Cột.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Hàng và Cột, thực hiện một trong những thao tác sau:

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

  • Để thêm cột vào bên trái cột đã chọn, bấm vào Chèn Sang trái.

  • Để thêm cột vào bên phải cột đã chọn, bấm vào Chèn Sang phải.

   Để thêm nhiều cột cùng một lúc, chọn số cột bạn muốn thêm, rồi bấm vào Chèn Sang trái hoặc Chèn Sang phải.

Xóa cột hoặc hàng

 1. Bấm vào một ô của bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Bảng, bấm vào Chọn, rồi bấm vào Chọn Cột hoặc Chọn Hàng.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Hàng & Cột, bấm vào mũi tên bên dưới Xóa.

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa cột, bấm vào Xóa Cột hoặc nhấn phím BACKSPACE.

  • Để xóa hàng, bấm vào Xóa Hàng hoặc nhấn phím BACKSPACE.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×