Thêm hoặc xóa bỏ một cột bảng hay một hàng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thêm hoặc xóa cột và hàng, bấm chuột phải vào một hàng hoặc cột, sau đó bấm lệnh bạn muốn.

Bạn có thể cũng nhanh chóng thêm một hàng bằng cách bấm vào góc dưới bên phải ô của bảng và nhấn phím Tab.

Đây là hướng dẫn chi tiết hơn.

Thêm một hàng vào bên trên hoặc bên dưới

 1. Bấm chuột phải vào ô bên trên hoặc bên dưới nơi bạn muốn thêm một hàng.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới chèn, sau đó bấm Chèn hàng phía trên hoặc Chèn hàng bên dưới.

Thêm một cột vào bên trái hoặc bên phải

 1. Bấm chuột phải vào một ô bên trái hoặc bên phải vị trí mà bạn muốn thêm một cột.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới chèn, sau đó bấm Chèn cột vào bên trái hoặc Chèn cột bên phải.

Xóa bỏ một hàng

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm Hiện/ẩn.

  nút hiện-ẩn trên tab nhà

 2. Chọn hàng mà bạn muốn xóa bỏ bằng cách bấm vào bên trái của hàng.

  Hãy chọn ô

 3. Bấm chuột phải, sau đó bấm Xóa bỏ hàng trên menu lối tắt.

Xóa bỏ một cột

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm Hiện/ẩn.

  nút hiện-ẩn trên tab nhà

 2. Chọn cột mà bạn muốn xóa bỏ bằng cách bấm vào đường lưới hoặc đường viền trên cùng của cột.

  Chọn một cột

 3. Bấm chuột phải, sau đó bấm Xóa cột trên menu lối tắt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×