Thêm hoặc thay đổi tiêu đề trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện các thao tác sau:

  • Nhập tiêu đề trực tiếp vào khu vực tiêu đề ở trên cùng của bất kỳ trang ghi chú.

    Ghi chú: Mỗi tiêu đề trang cũng xuất hiện trên tab trang tương ứng. Nếu bạn rời khỏi khu vực tiêu đề trống, dòng đầu tiên các ghi chú của bạn tự động trở thành tiêu đề trang.

  • Để thay đổi tiêu đề của trang, bấm tab trang, sau đó nhập tiêu đề khác nhau vào khu vực tiêu đề.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×