Thêm hoặc thay đổi thông báo tiếp theo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tiếp tục thông báo hướng dẫn bộ đọc qua các hộp văn bản được nối kết, hoặc kết nối, một số của một câu chuyện bằng cách cung cấp ghi chú nói tiếp theo trên trang 2 hoặc tiếp theo từ trang 1. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo tiếp theo bằng rewording hoặc định dạng lại chúng để phù hợp tốt hơn với kiểu Ấn phẩm của bạn.

Bài viết này mô tả thông báo tiếp theo. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách tạo hộp văn bản, chảy văn bản trong nhiều hộp văn bản, hoặc kết nối hộp văn bản trong phần Xem thêm .

Bạn muốn làm gì?

Thêm một thông báo vào câu chuyện

Loại bỏ thông báo từ một hộp văn bản

Thay đổi từ ngữ thông báo

Thay đổi kiểu một thông báo

Thay đổi kiểu nhiều thông báo trong một ấn phẩm

Thêm một thông báo vào câu chuyện

Thông báo tiếp tục mỗi phải được chèn vào theo cách thủ công cho mỗi hộp văn bản. Bạn cũng có thể thêm một thông báo tiếp theo từ trang trong một hộp văn bản được nối kết ngay cả khi bạn không sử dụng thông báo tiếp tục trên trang trong hộp văn bản đầu tiên.

Tiếp theo trên trang     Thông báo này xuất hiện trong đầu tiên của một chuỗi hộp văn bản được nối kết.

Tiếp theo từ trang     Thông báo này xuất hiện trong hộp văn bản vào hộp văn bản trước đó được nối kết với.

Quan trọng: Văn bản phải trình bày trong hai hoặc nhiều được nối kết hộp văn bản nằm trên trang riêng biệt trước khi tiếp tục thông báo sẽ xuất hiện.

Thêm một thông báo

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản được nối kết.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng hộp văn bản, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

 3. Bên dưới Đặt vừa văn bản tự động, hãy chọn hộp kiểm cho thông báo tiếp theo mà bạn muốn thêm.

 4. Bấm OK.

 5. Lặp lại bước 1 đến 4 cho mỗi hộp kết nối trong chuỗi.

Đầu trang

Loại bỏ thông báo từ một hộp văn bản

 1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản được nối kết.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng hộp văn bản, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

 3. Bên dưới Đặt vừa văn bản tự động, hãy xóa hộp kiểm cho thông báo tiếp theo mà bạn muốn loại bỏ.

Đầu trang

Thay đổi từ ngữ thông báo

 1. Trong hộp văn bản, hãy thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thông báo tiếp theo.

  Để chèn số trang thiếu, hãy bấm Số trang trên menu chèn .

 2. Lặp lại cho mỗi thông báo mà bạn muốn thay đổi.

Đầu trang

Thay đổi kiểu một thông báo

 1. Chọn văn bản trong một thông báo tiếp theo.

 2. Trên menu định dạng , bấm Ngăn kiểu.

 3. Trong ngăn tác vụ kiểu , trỏ tới Continued-On văn bản hoặc Continued-From văn bản, và sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện bên cạnh tên của kiểu.

 4. Bấm Sửa đổi.

 5. Trong hộp thoại Sửa đổi kiểu , hãy chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Thay đổi kiểu nhiều thông báo trong một ấn phẩm

 1. Trong bất kỳ tiếp tục lưu ý, hãy chọn văn bản có định dạng mà bạn muốn dùng trong tất cả thông báo.

 2. Trên menu định dạng , bấm kiểu.

 3. Trong ngăn tác vụ kiểu , trỏ tới Continued-On văn bản hoặc Continued-From văn bản, và sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện bên cạnh tên của kiểu.

 4. Bấm Cập Nhật để khớp vùng chọn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×