Thêm hoặc tải bổ trợ của PowerPoint

Bổ trợ là chương trình bổ sung thêm lệnh hay tính năng vào Microsoft PowerPoint 2013. Bạn có thể lấy bổ trợ cho PowerPoint trên Office.com hoặc trên trang web của người bán bên thứ ba hay bạn có thể viết chương trình bổ trợ tùy chỉnh của riêng mình bằng cách dùng Visual Basic for Applications (VBA)).

Quan trọng: Tính năng này không sẵn có trong Office trên máy tính được hỗ trợ bởi Windows RT. Bạn có muốn xem bạn đang sử dụng phiên bản Office nào không?

Để dùng bổ trợ, trước tiên, bạn thêm nó vào danh sách Bổ trợ Có sẵn trong PowerPoint, rồi tải bổ trợ.

Thêm bổ trợ của PowerPoint

Bạn có thể lưu bổ trợ vào máy tính của mình rồi cài đặt nó bằng cách thêm nó vào danh sách Bổ trợ Có sẵn.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Trong hộp thoại Tùy chọn PowerPoint, bấm Bổ trợ.

  3. Trong danh sách Quản lý, bấm Bổ trợ PowerPoint, rồi bấm Đến.

  4. Trong hộp thoại Bổ trợ, bấm Thêm Mới.

  5. Trong hộp thoại Thêm Mới Bổ trợ PowerPoint, hãy duyệt tìm bổ trợ bạn muốn, rồi bấm OK.

Thông báo bảo mật sẽ xuất hiện. Nếu bạn chắc rằng bổ trợ đến từ nguồn tin cậy, hãy bấm Bật Macro, rồi bấm Đóng.

Tải bổ trợ của PowerPoint

Khi bạn tải bổ trợ, bạn khởi động bổ trợ đã thêm vào PowerPoint.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Trong hộp thoại Tùy chọn PowerPoint, bấm Bổ trợ.

  3. Trong danh sách Quản lý, bấm Bổ trợ PowerPoint, rồi bấm Đến.

  4. Trong danh sách Bổ trợ Có sẵn, hãy chọn hộp kiểm kế bên bổ trợ bạn muốn thêm, rồi bấm Đóng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×