Thêm hoặc sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả

Thêm hoặc sửa từ trong từ điển kiểm tra chính tả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: 

Bộ kiểm tra chính tả so sánh các từ trong tài liệu của bạn đối với từ điển chính trong Office. Từ điển chính chứa từ phổ biến nhất, nhưng nó có thể không bao gồm một số tên đúng, thuật ngữ, từ viết tắt hoặc viết hoa chuyên biệt. Bạn có thể thêm từ và cách viết hoa đặc biệt vào từ điển tùy chỉnh để ngăn không cho bộ kiểm tra chính tả gắn cờ cho chúng dưới dạng lỗi.

Quan trọng: Bất kỳ thiết đặt từ điển tùy chỉnh nào bạn thay đổi trong một chương trình Office sẽ ảnh hưởng tới tất cả các chương trình Office khác.

Tất cả các từ điển tùy chỉnh được quản lý thông qua hộp thoại Từ điển tùy chỉnh , và bất kỳ từ điển tùy chỉnh bạn muốn dùng phải bật (được chọn) trong hộp thoại này. Hãy làm theo các bước sau để mở hộp thoại, sau đó chọn một nhiệm vụ cụ thể dưới đây.

Hộp thoại từ điển tùy chỉnh

Mở hộp thoại Từ điển Tùy chỉnh

 1. Mở tùy chọn soát lỗi:

  • Trong hầu hết các chương trình Office: bấm tệp > tùy chọn > soát lỗi.

  • Trong Outlook: Hãy bấm tệp > tùy chọn > thư > chính tả và tự sửa > soát lỗi.

  • Trong InfoPath: Hãy bấm trang chủ > chính tả > kiểm tra chính tả tùy chọn.

 2. Đảm bảo hộp kiểm Gợi ý của chỉ riêng từ điển chính đã được xóa.

 3. Bấm Từ điển Tùy chỉnh.

  Tất cả từ điển được liệt kê ở đây, với từ điển mặc định ở phía trên cùng.

 1. Mở tùy chọn soát lỗi:

  • Trong Access, Excel, PowerPoint và Word: hãy bấm nút Microsoft Office Ảnh nút > tùy chọn > soát lỗi.

  • Trong InfoPath, OneNote, Publisher và Visio: mở tệp, sau đó bấm công cụ > chính tả > Tùy chọn chính tả.

  • Trong Outlook: Hãy bấm công cụ > tùy chọn > chính tả > chính tả và AutoCorrection > soát lỗi.

  • Trong dự án: Bấm vào công cụ > tùy chọn > chính tả > tùy chọn hơn chính tả.

 2. Đảm bảo hộp kiểm Gợi ý của chỉ riêng từ điển chính đã được xóa.

 3. Bấm Từ điển Tùy chỉnh.

  Tất cả từ điển được liệt kê ở đây, với từ điển mặc định ở phía trên cùng.

Nếu bộ kiểm tra chính tả gắn cờ các từ viết sai chính tả, nhưng bạn muốn bỏ qua những từ này, bạn có thể thêm chúng vào từ điển tùy chỉnh mặc định. (Để thay đổi từ điển tùy chỉnh mặc định mà những từ này được thêm, hãy xem thay đổi từ điển tùy chỉnh mà bộ kiểm tra chính tả Thêm từ).

 • Khi kiểm tra chính tả và ngữ pháp tự động, bấm chuột phải vào từ bằng đường gợn sóng màu đỏ, sau đó bấm Thêm vào từ điển.

 • Khi chạy kiểm tra chính tả và ngữ pháp kiểm tra công cụ, bấm Thêm hoặc Thêm vào từ điển cho word được gắn cờ.

Ghi chú: Nếu tùy chọn Thêm vào từ điển không sẵn dùng, đảm bảo rằng bạn có một từ điển tùy chỉnh mặc định được chọn trong hộp thoại từ điển tùy chỉnh. Hãy xem thay đổi từ điển tùy chỉnh mà bộ kiểm tra chính tả Thêm từ để tìm hiểu cách để chọn từ điển tùy chỉnh mặc định.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem kiểm tra chính tả và ngữ pháp.

 1. Mở hộp thoại Từ điển tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong phần mở hộp thoại từ điển tùy chỉnh , ở phía trên.

 2. Chọn từ điển bạn muốn sửa. Đảm bảo bạn không xóa hộp kiểm.

 3. Bấm vào Sửa Danh sách Từ.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một từ, hãy gõ từ đó vào hộp Từ và sau đó bấm Thêm.

  • Để xóa một từ, chọn từ đó trong hộp Từ điển và sau đó bấm Xóa.

  • Để sửa một từ, hãy xóa từ đó và sau đó thêm lại từ với cách viết chính tả bạn muốn.

  • Để xóa tất cả các từ, bấm Xóa tất cả.

  Sửa danh sách từ

Nếu bạn muốn này từ điển tùy chỉnh có từ điển mặc định, vị trí bất kỳ từ mới nào bạn thêm sẽ được lưu, hãy xem thay đổi từ điển tùy chỉnh mà bộ kiểm tra chính tả Thêm từ.

 1. Mở hộp thoại Từ điển tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong phần mở hộp thoại từ điển tùy chỉnh , ở phía trên.

 2. Bấm Mới.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên cho từ điển tùy chỉnh.

 4. Bấm Lưu.

 5. Nếu bạn muốn dùng từ điển mới cho một ngôn ngữ khác, trong khi từ điển mới vẫn được chọn trong Danh sách Từ điển, hãy chọn ngôn ngữ trên menu Ngôn ngữ từ điển.

Nếu bạn muốn từ điển tùy chỉnh mới của bạn để từ điển mặc định, vị trí bất kỳ từ nào bạn thêm sẽ được lưu, hãy xem nhiệm vụ tiếp theo, thay đổi từ điển tùy chỉnh mà bộ kiểm tra chính tả Thêm từ.

Khi bạn Thêm từ trong khi kiểm tra chính tả, từ mới được thêm vào từ điển tùy chỉnh mặc định, đây là một ở phía trên cùng của danh sách khi bạn mở hộp thoại Từ điển tùy chỉnh . Bạn có thể thay đổi từ điển tùy chỉnh mặc định được sử dụng cho tất cả các chương trình Office:

 1. Mở hộp thoại Từ điển tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong phần mở hộp thoại từ điển tùy chỉnh , ở phía trên.

 2. Trong Danh sách từ điển, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đổi từ điển mặc định cho tất cả các ngôn ngữ, bấm tên từ điển bên dưới Tất cả các ngôn ngữ.

  • Để đổi từ điển mặc định cho một ngôn ngữ cụ thể, bấm tên từ điển bên dưới đầu đề ngôn ngữ.

 3. Bấm Đổi Mặc định.

  Ghi chú: Nếu chỉ có một từ điển bên dưới một đầu đề, đó phải là từ điển mặc định. Trong trường hợp này, nút không sẵn dùng.

Trong lần kiểm tra lỗi chính tả sau, chương trình sẽ dùng từ điển tùy chỉnh mặc định bạn đã chọn.

Theo mặc định, khi bạn tạo một từ điển tùy chỉnh mới, chương trình cài đặt từ điển thành Tất cả Ngôn ngữ, điều này có nghĩa là từ điển được dùng khi bạn kiểm tra lỗi chính tả của văn bản bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp một từ điển tùy chỉnh với một ngôn ngữ cụ thể để chương trình dùng từ điển chỉ khi bạn kiểm tra lỗi chính tả của văn bản bằng một ngôn ngữ cụ thể.

 1. Mở hộp thoại Từ điển tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong phần mở hộp thoại từ điển tùy chỉnh , ở phía trên.

 2. Trong hộp Danh sách từ điển, bấm từ điển bạn muốn đổi.

 3. Trên menu ngôn ngữ từ điển , bấm ngôn ngữ mà từ điển nên dùng.

Hộp thoại Từ điển tùy chỉnh danh sách từ điển tùy chỉnh sẵn dùng chương trình có thể dùng để kiểm tra chính tả. Nếu từ điển bạn muốn dùng, chẳng hạn như một mua từ một công ty bên thứ ba, được cài đặt trên máy tính của bạn nhưng không được liệt kê trong hộp danh sách từ điển , bạn có thể thêm nó.

 1. Mở hộp thoại Từ điển tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước trong phần mở hộp thoại từ điển tùy chỉnh , ở phía trên.

 2. Bấm Thêm.

 3. Định vị thư mục chứa từ điển tùy chỉnh bạn muốn và sau đó bấm đúp vào tệp từ điển.

Nếu bạn muốn này từ điển tùy chỉnh có từ điển mặc định, vị trí bất kỳ từ mới nào bạn thêm sẽ được lưu, hãy xem thay đổi từ điển tùy chỉnh mà bộ kiểm tra chính tả Thêm từ.

Xem thêm

Chọn tùy chọn tự sửa cách viết hoa, kiểm tra chính tả và ký hiệu

Chọn tùy chọn văn phong và ngữ pháp

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Trình soát chính tả và ngữ pháp không hoạt động như mong muốn

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp bằng một ngôn ngữ khác nhau

Thêm từ vào lỗi chính tả kiểm tra các từ điển trong Word 2016 cho Mac

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×