Thêm hoặc loại bỏ trang mẫu trong Publisher

Thêm hoặc xóa trang khỏi các mẫu theo cùng cách như khi bạn thêm hoặc xóa trang trong một ấn phẩm.

Thêm trang

  1. Trong ngăn Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào trang mà bạn thêm trang mới vào bên trên hoặc bên dưới.
    Để chèn một trang, bấm chuột phải vào một trang trong ngăn Dẫn hướng Trang.

  2. Nếu bạn chọn Chèn Trang Trùng lặp, một trang mới sẽ được tạo bên dưới trang bản sao có kèm theo toàn bộ phần nội dung, hình ảnh và các đối tượng khác của trang sao chép. Nếu bạn chọn Chèn Trang, khi đó bạn sẽ có một số tùy chọn để chèn và định dạng trang mới.
    Hộp thoại để chèn một trang Publisher

Xóa trang

  1. Trong ngăn Ngăn Dẫn hướng, chọn trang bạn muốn xóa.

  2. Bấm chuột phải vào trang và chọn Xóa. Nếu trang không trống, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo, bấm để xóa trang.
    Bạn sẽ nhận được cảnh báo này nếu bạn cố xóa một trang có chứa nội dung.

Đầu Trang

Thông tin thêm về trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×