Thêm hoặc loại bỏ số trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thêm số trang

 1. Trên tab Chèn, bấm Đầu trang & Chân trang.

  Excel tự động thay đổi dạng xem bố trí Page.

 2. Trên tab đầu trang & chân trang , bấm đầu trang hoặc chân trang, sau đó chọn định dạng số trang bạn muốn.

  Đầu trang số trang xuất hiện ở phía trên cùng của trang in ra và số trang chân trang xuất hiện ở phía dưới cùng.

 3. Khi bạn thực hiện xong, bạn có thể làm một trong hai ở dạng xem bố trí Page, hoặc bạn có thể chuyển sang thường dạng xem bằng cách bấm thông thường trên tab dạng xem .

Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

Bạn có thể tạo trang tính được in đầu tiên bắt đầu với một số trang khác 1. Đây là hữu ích nếu có các trang in ra sẽ đi kèm trước trang tính. Ví dụ, bạn có thể in tài liệu Word 2-trang sẽ tài khoản cho trang 1 và 2 và trang tính Excel của bạn sẽ bắt đầu rồi trên trang 3.

 1. Trên tab Bố trí trang , hãy bấm Thiết lập trang.

 2. Trên tab trang , trong hộp số trang đầu tiên , hãy nhập số mà bạn muốn cho số trang đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn muốn số trang đầu tiên là 3, bạn sẽ nhập số 3.

 3. Bấm OK.

Nếu bạn đang sử dụng một định dạng số trang đếm tổng số trang, ví dụ: trang 3 của 7, bạn sẽ cần phải thực hiện điều chỉnh một số thứ hai. Điều chỉnh này đảm bảo bạn không kết thúc với giống như thế này: trang 10 của 7.

 1. Trong Thiết lập trang, bấm vào tab Đầu trang/chân trang , và sau đó bấm Tùy chỉnh đầu trang hoặc Chân trang tùy chỉnh.

 2. Sau khi trang & [trang] của & [trang], nhập dấu cộng (+), sau đó nhập số trang đi trước khi số trang đầu tiên của bạn.

  Ví dụ, nếu 3 không phải là số trang đầu tiên của bạn, bạn cần để bao gồm trang 2 trong đếm tổng số trang. Vì vậy bạn sẽ nhập một + 2 ở cuối: trang & [trang] của & [trang] + 2 rồi bấm OK.

 3. Bấm OK một lần nữa.

Thay đổi thứ tự rằng đánh số trang

 1. Trên tab Bố trí trang , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm trang tính.

 2. Dưới thứ tự trang, hãy chọn trang đánh số thứ tự mà bạn muốn.

Loại bỏ số trang

 1. Trên tab Bố trí trang , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm Đầu trang/chân trang.

 2. Bên dưới đầu trang hoặc chân trang, chọn (không).

  Bạn có thể phải cuộn để tìm (không) ở phía trên cùng của danh sách.

Thêm số trang

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Trên menu bật lên bên dưới đầu trang hoặc chân trang, hãy chọn định dạng số trang mà bạn muốn thêm.

  Định dạng tiêu đề xuất hiện ở phía trên cùng của trang in ra, và các định dạng chân trang xuất hiện ở phía dưới cùng.

  Mẹo: 

  • Bạn có thể thấy cách hiển thị số trang của bạn bằng cách xem trang tính của bạn ở chế độ xem trước. Trên tab bố trí , bên dưới in, bấm xem trước.

  • Để thêm số trang vào nhiều trang tính trong sổ làm việc của bạn cùng một lúc, hãy chọn các trang tính bạn muốn trước khi bấm vào đầu trang & chân trang. Định dạng số trang bạn chọn sẽ được áp dụng cho tất cả các trang tính.

  • Bạn có thể tạo hoàn toàn tùy chỉnh đầu trang hoặc chân trang với số trang bằng cách bấm Tùy chỉnh đầu trang hoặc Chân trang tùy chỉnh, thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp.

Thiết lập một số khác cho trang bắt đầu

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Thêm số trang trong định dạng bạn muốn.

 3. Bấm Tùy chỉnh đầu trang hoặc Chân trang tùy chỉnh, tùy thuộc vào vị trí số trang xuất hiện.

 4. Tìm trang số mã & [trang]và bấm ngay lập tức sau khi nó để di chuyển điểm chèn đến vị trí này.

 5. Nhập một dấu cộng (+), sau đó nhập số trang mà bạn muốn chuyển tới trang bắt đầu. Ví dụ, để bắt đầu trên trang 4, bạn đang tăng số trang bắt đầu bằng ba trang, vì vậy bạn nhập + 3. Mã xuất hiện dưới dạng & [trang] + 3.

 6. Bấm OK.

  Trong hộp đầu trang hoặc chân trang , đầu tiên mới đầu trang hoặc chân trang được hiển thị.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn sử dụng định dạng số trang bao gồm tổng số trang, chẳng hạn như trang 4 / 7, hãy đảm bảo rằng bạn cũng thêm dấu cộng (+) và tăng số trang vào tất cả các trang mã, & [trang].

Thay đổi thứ tự rằng đánh số trang

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Trên tab trang tính , bên dưới thứ tự trang, hãy chọn trang đánh số thứ tự mà bạn muốn.

Loại bỏ số trang

 1. Trên tab bố trí , bên dưới Thiết lập trang, bấm đầu trang & chân trang.

 2. Trên menu bật lên bên dưới đầu trang hoặc chân trang, chọn (không).

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ đầu trang hoặc chân trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×