Thêm hoặc loại bỏ nhãn dữ liệu trong biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để nhanh chóng xác định chuỗi dữ liệu trong biểu đồ, bạn có thể thêm nhãn dữ liệu vào điểm dữ liệu của biểu đồ. Theo mặc định, nhãn dữ liệu được nối kết với các giá trị trên trang tính và cập nhật tự động khi các giá trị này thay đổi.

Nhãn dữ liệu giúp dễ hiểu biểu đồ hơn vì chúng hiện chi tiết về chuỗi dữ liệu hoặc các điểm dữ liệu riêng lẻ của biểu đồ. Ví dụ: trong biểu đồ hình tròn bên dưới, không có nhãn dữ liệu thì sẽ khó biết được cà phê chiếm 38% tổng lượng bán hàng. Tùy theo bạn muốn tô sáng gì trên biểu đồ, bạn có thể thêm nhãn cho một chuỗi, tất cả các chuỗi (toàn bộ biểu đồ) hoặc một điểm dữ liệu.

Biểu đồ hình tròn có nhãn dữ liệu được định dạng dưới dạng tỉ lệ phần trăm

Bạn muốn làm gì?

Chọn một hoạt động từ danh sách thả xuống.

 1. Hãy bấm chuỗi dữ liệu hoặc biểu đồ. Để gán nhãn một điểm dữ liệu, sau khi bấm chuỗi, bạn bấm điểm dữ liệu.

 2. Trong góc trên bên phải, kế bên biểu đồ, hãy bấm Thêm thành phần biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ > Nhãn dữ liệu.

  Thành phần Biểu đồ > Nhãn Dữ liệu > lựa chọn nhãn
 3. Để thay đổi vị trí, hãy bấm mũi tên và chọn tùy chọn.

 4. Nếu bạn muốn hiện nhãn dữ liệu bên trong hình dạng bong bóng văn bản, bạn bấm Khung chú thích Dữ liệu.

  Biểu đồ hình tròn có khung chú thích dữ liệu

Để làm cho nhãn dễ đọc hơn, bạn có thể di chuyển chúng bên trong điểm dữ liệu hoặc thậm chí là ra ngoài biểu đồ. Để di chuyển nhãn dữ liệu, hãy kéo nó đến vị trí bạn muốn.

Nếu bạn quyết định là nhãn khiến biểu đồ của bạn trông quá rối rắm, bạn có thể loại bỏ bất kỳ hay tất cả chúng bằng cách bấm nhãn dữ liệu rồi bấm Delete.

Mẹo: Nếu quá khó để đọc văn bản bên trong nhãn dữ liệu, hãy đổi kích thước nhãn dữ liệu bằng cách bấm chúng, rồi kéo chúng đến kích thước bạn muốn.

 1. Bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu hoặc nhãn dữ liệu để hiển thị thêm dữ liệu cho nó, rồi bấm Định dạng Nhãn Dữ liệu.

 2. Bấm Tùy chọn Nhãn và dưới Nhãn Gồm, chọn tùy chọn bạn muốn.

  Phần Tùy chọn Nhãn của ngăn Định dạng Nhãn Dữ liệu
 1. Bấm nhãn dữ liệu với văn bản cần thay đổi và sau đó bấm nó lại, sao cho chỉ chọn mỗi nhãn dữ liệu.

 2. Chọn văn bản hiện thời và sau đó nhập văn bản thay thế.

 3. Bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài nhãn dữ liệu.

Mẹo: Nếu bạn muốn thêm chú thích về biểu đồ của bạn hoặc chỉ có một nhãn dữ liệu, bạn có thể dùng một hộp văn bản.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn loại bỏ nhãn dữ liệu.

  Điều này sẽ hiển thị công Cụ biểu đồ, thêm thiết kếvà tab định dạng .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên tab thiết kế , trong nhóm Bố trí biểu đồ , bấm Thêm thành phần biểu đồ, chọn Nhãn dữ liệu, sau đó bấm không có.

  • Bấm dữ liệu một nhãn một lần để chọn tất cả các nhãn dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu hoặc hai lần để chọn chỉ một nhãn dữ liệu mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn DELETE.

  • Bấm chuột phải vào nhãn dữ liệu, sau đó bấm xóa.

   Ghi chú: Điều này sẽ loại bỏ tất cả các nhãn dữ liệu từ một chuỗi dữ liệu.

 3. Bạn cũng có thể loại bỏ nhãn dữ liệu ngay lập tức sau khi bạn thêm họ bằng cách bấm hoàn tác Hình ảnh nút trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, hoặc bằng cách nhấn CTRL + Z.

Biểu đồ hình tròn này hiển thị tỷ lệ phần trăm trong nhãn dữ liệu.

Biểu đồ hình tròn được định dạng

Bạn cũng có thể hiển thị chuỗi tên, tên thể loại, hoặc tùy chỉnh văn bản trong nhãn dữ liệu. Đối với biểu đồ bong bóng, bạn thậm chí có thể hiển thị kích cỡ của bong bóng. Để tối ưu chi tiết, bạn có thể hiển thị nhiều hơn một mục nhập nhãn dữ liệu trong từng nhãn dữ liệu, phân tách bằng dấu phẩy hoặc dấu phân cách khác mà bạn xác định.

Để ngăn không cho nhãn dữ liệu chồng lấp và làm chúng dễ đọc hơn, bạn có thể điều chỉnh vị trí của họ trong biểu đồ. Và nếu bạn không còn muốn hiển thị nhãn dữ liệu, bạn có thể loại bỏ chúng.

Bạn muốn làm gì?

Chọn một hoạt động từ danh sách thả xuống.

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của tất cả các chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào khu vực sơ đồ.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào tất cả các điểm dữ liệu của một chuỗi dữ liệu, hãy bấm một lần để chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn đánh nhãn.

  • Để thêm nhãn dữ liệu vào một điểm dữ liệu đơn lẻ trong một chuỗi dữ liệu, bấm vào chuỗi dữ liệu có chứa điểm dữ liệu mà bạn muốn đánh nhãn, sau đó bấm vào điểm dữ liệu lại.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Nhãn, hãy bấm Nhãn Dữ liệu rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn đã dùng, sẽ sẵn có các tùy chọn nhãn dữ liệu khác nhau.

Đầu trang

Theo mặc định, mục nhãn Hiển thị giá trị khi bạn thêm nhãn dữ liệu. Bạn có thể thay đổi mục nhập này xác định trước nhãn để hiển thị chuỗi tên, tên thể loại, hoặc kết hợp các mục nhãn dữ liệu được xác định trước (chuỗi tên, tên thể loại và giá trị). Một mục nhập nhãn tùy chỉnh, bạn có thể thay đổi mục nhãn dữ liệu theo cách thủ công.

Áp dụng một nhập mục khác nhau được xác định trước nhãn

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để hiển thị bổ sung nhãn mục cho tất cả các điểm dữ liệu của một chuỗi, hãy bấm nhãn dữ liệu một lần để chọn tất cả các nhãn dữ liệu của chuỗi dữ liệu.

  • Để hiển thị bổ sung nhãn mục cho một điểm dữ liệu đơn lẻ, bấm nhãn dữ liệu trong điểm dữ liệu mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm vào nhãn dữ liệu lại.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Bạn có thể thể bấm chuột phải vào nhãn đã chọn hoặc nhãn trên biểu đồ, và sau đó bấm Định dạng nhãn dữ liệu hoặc Định dạng nhãn dữ liệu.

 3. Bấm Tùy chọn nhãn nếu nó chưa được chọn, và rồi bên dưới Nhãn gồm, chọn hộp kiểm cho các mục nhập nhãn bạn muốn thêm.

  Các tùy chọn nhãn có sẵn phụ thuộc vào loại biểu đồ của biểu đồ của bạn. Ví dụ, trong biểu đồ hình tròn, nhãn dữ liệu có thể chứa tỷ lệ phần trăm và đường chỉ dẫn.

 4. Để thay đổi dấu phân cách giữa các mục nhãn dữ liệu, hãy chọn dấu phân cách mà bạn muốn sử dụng hoặc nhập một dấu tách tùy chỉnh trong hộp dấu phân cách .

 5. Để điều chỉnh vị trí nhãn để trình bày tốt hơn văn bản bổ sung, chọn tùy chọn mà bạn muốn trong Vị trí nhãn.

Nếu bạn đã nhập văn bản nhãn tùy chỉnh nhưng muốn hiển thị các mục nhãn dữ liệu được nối kết tới trang tính giá trị một lần nữa, bạn có thể bấm Đặt lại văn bản nhãn.

Đầu trang

Tạo mục nhập nhãn tùy chỉnh

 1. Trên biểu đồ, bấm nhãn dữ liệu trong điểm dữ liệu mà bạn muốn thay đổi, và rồi bấm vào nhãn dữ liệu một lần nữa để chọn chỉ đó nhãn.

 2. Bấm vào bên trong hộp nhãn dữ liệu để bắt đầu chế độ chỉnh sửa.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để nhập văn bản mới, kéo để chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi, sau đó nhập văn bản bạn muốn.

  • Để nối kết nhãn dữ liệu với văn bản hoặc giá trị trên trang tính, kéo để chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi và sau đó thực hiện các thao tác sau:

   1. Trên trang tính, hãy bấm vào trong thanh công thức, sau đó gõ dấu bằng (=).

   2. Chọn ô trang tính chứa dữ liệu hoặc văn bản mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của mình.

    Bạn cũng có thể nhập tham chiếu tới ô trang tính trong thanh công thức. Nhập cả dấu bằng, tên trang tính, tiếp theo là dấu chấm than; ví dụ, =Trang_tính1!F2

   3. Nhấn ENTER.

    Mẹo: Bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp để nhập tỷ lệ phần trăm — theo cách thủ công nếu bạn biết họ là gì, hoặc bằng cách nối kết đến tỷ lệ phần trăm trên trang tính. Tỷ lệ phần trăm không được tính trong biểu đồ, nhưng bạn có thể tính toán tỷ lệ phần trăm trên trang tính bằng cách sử dụng phương trình số tiền / tổng = tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, nếu bạn tính 10 / 100 = 0,1, và sau đó định dạng 0,1 dưới dạng tỉ lệ phần trăm, số sẽ được hiển thị chính xác là 10%. Để biết thêm thông tin về cách tính tỷ lệ phần trăm, hãy xem tính toán tỷ lệ phần trăm.

Kích cỡ của hộp nhãn dữ liệu sẽ điều chỉnh kích cỡ của văn bản. Bạn không thể đổi kích cỡ hộp nhãn dữ liệu, và văn bản có thể trở nên cắt cụt nếu nó không phù hợp với kích cỡ tối đa. Để cho phép thêm văn bản, bạn có thể muốn dùng một hộp văn bản thay vào đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm một hộp văn bản vào biểu đồ.

Đầu trang

Bạn có thể thay đổi vị trí của nhãn dữ liệu duy nhất bằng cách kéo nó. Bạn cũng có thể đặt nhãn dữ liệu vào một vị trí chuẩn so với đánh dấu dữ liệu của họ. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, bạn có thể chọn từ nhiều định vị tùy chọn.

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để định vị lại tất cả các nhãn dữ liệu cho một chuỗi toàn bộ dữ liệu, hãy bấm nhãn dữ liệu một lần để chọn chuỗi dữ liệu.

  • Để đặt lại vị trí nhãn dữ liệu cụ thể, hãy bấm nhãn dữ liệu hai lần để chọn nó.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm Nhãn dữ liệu, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Đối với các tùy chọn nhãn dữ liệu bổ sung, bấm Thêm tùy chọn nhãn dữ liệu, bấm Tùy chọn nhãn nếu nó chưa được chọn và rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn loại bỏ nhãn dữ liệu.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm Nhãn dữ liệu, sau đó bấm không có.

   Ảnh Ribbon Excel

  • Bấm dữ liệu một nhãn một lần để chọn tất cả các nhãn dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu hoặc hai lần để chọn chỉ một nhãn dữ liệu mà bạn muốn xóa, sau đó nhấn DELETE.

  • Bấm chuột phải vào nhãn dữ liệu, sau đó bấm xóa.

   Ghi chú: Điều này sẽ loại bỏ tất cả các nhãn dữ liệu từ một chuỗi dữ liệu.

 3. Bạn cũng có thể loại bỏ nhãn dữ liệu ngay lập tức sau khi bạn thêm họ bằng cách bấm hoàn tác Hình ảnh nút trên Thanh công cụ truy nhập nhanh, hoặc bằng cách nhấn CTRL + Z.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×