Thêm hoặc loại bỏ các nút dọc trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các nút Thư mục trên Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ Các nút dọc xuất hiện trong phần trên cùng của thu nhỏ cực tiểu ngăn dẫn hướng được gọi là các nút thư mục. Nút ngăn dẫn hướng hiển thị nội dung của ngăn dẫn hướng chính và các nút Hiển thị nội dung của các thư mục trong Thư mục Yêu thích. Để thay đổi các nút thư mục được hiển thị trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ, bạn có thể thay đổi cách sắp xếp các thư mục trong thư mục yêu thích.

Tôi có thể loại bỏ các nút dạng xem nằm ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng thu nhỏ?

Nút dạng xem xuất hiện trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ là cùng một nút xuất hiện trong ngăn dẫn hướng đầy đủ, mặc dù họ đang nhỏ hơn. Bạn có thể chọn số lượng các nút để hiển thị hoặc ẩn tất cả.

Ảnh nút     Nút Thư trong Ngăn Dẫn hướng

Nút dạng xem lớn trong ngăn dẫn hướng toàn xuất hiện dưới dạng một nút dạng xem nhỏ trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ.

Để thêm hoặc loại bỏ các nút dạng xem, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Thêm hoặc loại bỏ nút, sau đó bấm vào nút mà bạn muốn.

 • Để đổi thứ tự hiển thị nút dạng xem, bấm cấu hình nút Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng. Trong danh sách các nút Hiển thị theo thứ tự này , hãy bấm vào nút mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

 • Để khôi phục sắp xếp nút mặc định, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng, sau đó bấm đặt lại.

 • thanh phân tách trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ cực tiểu Để hiển thị một số khác nhau của các nút dạng xem, hoặc không được, hãy kéo thanh tách ngang gần dưới cùng của ngăn.


Bạn muốn làm gì?

Thêm hoặc loại bỏ các nút dạng xem trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ

Thêm hoặc loại bỏ các thư mục trong thư mục yêu thích

Di chuyển các thư mục trong thư mục yêu thích

Thêm hoặc loại bỏ các nút dạng xem trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Thêm hoặc loại bỏ nút, sau đó bấm vào nút mà bạn muốn.

 • Để đổi thứ tự hiển thị nút dạng xem, bấm cấu hình nút Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng. Trong danh sách các nút Hiển thị theo thứ tự này , hãy bấm vào nút mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

 • Để khôi phục sắp xếp nút mặc định, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng, sau đó bấm đặt lại.

 • thanh phân tách trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ cực tiểu Để hiển thị một số khác nhau của các nút dạng xem, hoặc không được, hãy kéo thanh tách ngang gần dưới cùng của ngăn.Đầu trang

Thêm hoặc loại bỏ các thư mục trong thư mục yêu thích

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, sau đó bấm Thêm vào thư mục yêu thích hoặc loại bỏ khỏi thư mục yêu thích trên menu lối tắt.

 • Bấm thư mục và kéo nó đến hoặc từ danh sách thư mục yêu thích để thêm hoặc loại bỏ nó.

Đầu trang

Di chuyển các thư mục trong thư mục yêu thích

Thứ tự mà các nút thư mục xuất hiện trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ là giống như thứ tự mà chúng được liệt kê trong thư mục yêu thích.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên trong danh sách hoặc Di chuyển xuống trong danh sách trên menu lối tắt.

 • Bấm thư mục và kéo nó ở nơi bạn muốn trong danh sách thư mục yêu thích.

Đầu trang

Mẹo để tạo thêm nhiều khoảng trống cho các nút thư mục trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ

 • Rút ngắn tên của các thư mục trong thư mục yêu thích; độ dài của tên thư mục ảnh hưởng đến độ dài của nút.

 • thanh phân tách trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ cực tiểu Kéo thanh tách ngang và ẩn nút dạng xem.

 • Phóng to cửa sổ Outlook chính của bạn (một cửa sổ cao hơn có thể thực hiện một điểm khác biệt trong trường hợp của ngăn dẫn hướng thu nhỏ).

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×