Thêm hoặc loại bỏ đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp, hoặc thanh lên-xuống trong biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm đường kẻ được xác định trước hoặc thanh biểu đồ trong một vài các ứng dụng dành cho Office. Bằng cách thêm đường kẻ, bao gồm đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp và thanh lên-xuống, để biểu đồ cụ thể có thể giúp bạn phân tích dữ liệu được hiển thị. Nếu bạn không còn muốn hiển thị các đường kẻ hay thanh, bạn có thể loại bỏ chúng.

Để định dạng biểu đồ trong Excelmới? Bấm ở đây cho một miễn phí 5 phút video đào tạo về cách định dạng biểu đồ của bạn.

Trong Excel, bạn có thể thêm đường chuỗi được xác định trước, thả đường kẻ, đường cao-thấp và thanh lên-xuống để tạo một biểu đồ cụ thể dễ đọc hơn. biểu đồ Excel , chẳng hạn như thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột, biểu đồ đường, các hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn, biểu đồ vùng và biểu đồ chứng khoán, có thể sửa đổi để hiển thị thông tin bạn muốn. Nếu bạn không còn cần đường kẻ hoặc thanh, bạn có thể loại bỏ chúng.

Để biết thêm thông tin về vẽ đường kẻ của riêng bạn, hãy xem vẽ hoặc xóa bỏ đường kẻ hoặc đường kết nối.

Tìm hiểu về các dòng được xác định trước và thanh mà bạn có thể thêm vào biểu đồ

Thêm đường kẻ được xác định trước hoặc thanh biểu đồ

Loại bỏ đường kẻ được xác định trước hoặc thanh khỏi biểu đồ

Dòng đã xác định trước và thanh mà bạn có thể thêm vào biểu đồ

Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn sử dụng, bạn có thể thêm một trong các đường kẻ hay thanh sau đây:

 • Đường chuỗi    Các đường kết nối chuỗi dữ liệu trong thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột để nhấn mạnh sự khác biệt trong các số đo giữa mỗi chuỗi dữ liệu. Hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn Hiển thị đường chuỗi theo mặc định để kết nối chính biểu đồ hình tròn với các hình tròn phụ hoặc thanh biểu đồ. Đường Chuỗi

 • Đường sụt giảm    Sẵn dùng trong khu vực 2-D và 3-D và biểu đồ đường, các đường mở rộng từ điểm dữ liệu vào trục ngang (thể loại) để giúp làm rõ nơi một đánh dấu dữ liệu kết thúc và bắt đầu đánh dấu dữ liệu tiếp theo. Đường sụt giảm

 • Đường cao-thấp    Sẵn dùng trong biểu đồ đường 2-D và hiển thị theo mặc định trong biểu đồ chứng khoán cao-thấp đường mở rộng từ giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất trong mỗi thể loại. Đường Cao-Thấp

 • Thanh lên-xuống    Hữu ích trong biểu đồ đường với nhiều chuỗi dữ liệu, thanh lên-xuống cho biết sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu đầu tiên và chuỗi dữ liệu cuối cùng. Theo mặc định, các thanh được cũng được thêm vào biểu đồ chứng khoán, chẳng hạn như khối lượng-mở cửa-cao-thấp-đóng và mở cửa-cao-thấp-đóng. Thanh Lên-Xuống

Thêm đường kẻ được xác định trước hoặc thanh biểu đồ

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc biểu đồ chứng khoán mà bạn muốn thêm đường kẻ hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm đường kẻ, sau đó bấm Tùy chọn kiểu đường kẻ mà bạn muốn.

   Ghi chú: Tùy chọn kiểu đường khác nhau sẵn có cho các loại biểu đồ khác nhau.

  • Bấm Thanh lên/xuống, sau đó bấm Thanh lên/xuống.

Ghi chú: Bạn có thể thay đổi định dạng đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp, hoặc thanh lên-xuống bạn hiển thị trong biểu đồ. Để biết thêm thông tin, hãy xem định dạng thành phần biểu đồ.

Loại bỏ đường kẻ được xác định trước hoặc thanh khỏi biểu đồ

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc chứng khoán biểu đồ hiển thị dòng được xác định trước đó hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường kẻ hoặc Thanh lên/xuống, sau đó bấm không có để loại bỏ đường kẻ hoặc thanh khỏi biểu đồ.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể loại bỏ đường kẻ hoặc thanh ngay lập tức sau khi bạn thêm chúng vào biểu đồ bằng cách bấm hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh hoặc nhấn CTRL + Z.

Trong Office 2010 hoặc Office 2013 hoặc Office 2016, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ đường kẻ trong biểu đồ trong hầu hết các ứng dụng, bao gồm ExcelPowerPoint, Word

Thêm hoặc loại bỏ đường kẻ trong biểu đồ

Kiểu đường kẻ và thanh cụ thể nào có sẵn trong thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột, biểu đồ đường, các hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn, biểu đồ vùng và biểu đồ chứng khoán.

Xác định trước dòng và thanh kiểu mà bạn có thể thêm vào biểu đồ

Thêm đường kẻ được xác định trước hoặc thanh biểu đồ

Loại bỏ đường kẻ được xác định trước hoặc thanh khỏi biểu đồ

Xác định trước dòng và thanh kiểu mà bạn có thể thêm vào biểu đồ

Tùy thuộc vào loại biểu đồ mà bạn sử dụng, bạn có thể thêm một trong các đường kẻ hay thanh sau đây:

 • Đường chuỗi    Các đường kết nối chuỗi dữ liệu trong thanh 2-D xếp chồng và biểu đồ cột để nhấn mạnh sự khác biệt trong các số đo giữa mỗi chuỗi dữ liệu. Hình tròn của hình tròn và thanh của biểu đồ hình tròn Hiển thị đường chuỗi theo mặc định để kết nối chính biểu đồ hình tròn với các hình tròn phụ hoặc thanh biểu đồ. Đường Chuỗi

 • Đường sụt giảm    Sẵn dùng trong khu vực 2-D và 3-D và biểu đồ đường, các đường mở rộng từ điểm dữ liệu vào trục ngang (thể loại) để giúp làm rõ nơi một đánh dấu dữ liệu kết thúc và bắt đầu đánh dấu dữ liệu tiếp theo. Đường sụt giảm

 • Đường cao-thấp    Sẵn dùng trong biểu đồ đường 2-D và hiển thị theo mặc định trong biểu đồ chứng khoán cao-thấp đường mở rộng từ giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất trong mỗi thể loại. Đường Cao-Thấp

 • Thanh lên-xuống    Hữu ích trong biểu đồ đường với nhiều chuỗi dữ liệu, thanh lên-xuống cho biết sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu đầu tiên và chuỗi dữ liệu cuối cùng. Theo mặc định, các thanh được cũng được thêm vào biểu đồ chứng khoán, chẳng hạn như khối lượng-mở cửa-cao-thấp-đóng và mở cửa-cao-thấp-đóng. Thanh Lên-Xuống

Thêm đường kẻ được xác định trước hoặc thanh biểu đồ

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc biểu đồ chứng khoán mà bạn muốn thêm đường kẻ hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm đường kẻ, sau đó bấm vào kiểu đường bạn muốn.

   Ghi chú: Các kiểu đường khác nhau sẵn có cho các loại biểu đồ khác nhau.

  • Bấm Thanh lên/xuống, sau đó bấm Thanh lên/xuống. Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

Ghi chú: Bạn có thể thay đổi định dạng đường chuỗi, thả đường kẻ, đường cao-thấp, hoặc thanh lên-xuống bạn hiển thị trong biểu đồ bằng cách bấm chuột phải vào đường kẻ hoặc thanh, rồi bấm định dạng < kiểu đường kẻ hoặc thanh > .

Loại bỏ đường kẻ được xác định trước hoặc thanh khỏi biểu đồ

 1. Bấm vào thanh 2-D xếp chồng, cột, đường, các hình tròn của hình tròn, thanh trên hình tròn, vùng hoặc chứng khoán biểu đồ hiển thị dòng được xác định trước đó hoặc thanh.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường kẻ hoặc Thanh lên/xuống, sau đó bấm không có để loại bỏ đường kẻ hoặc thanh khỏi biểu đồ. Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

Ghi chú: Bạn cũng có thể loại bỏ đường kẻ hoặc thanh ngay lập tức sau khi bạn thêm chúng vào biểu đồ bằng cách bấm hoàn tác trên Thanh công cụ truy nhập nhanh hoặc nhấn CTRL + Z.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×