Thêm hoặc di chuyển cảnh trong hành trình Power Map

Bằng cách thêm cảnh vào hành trình, bạn có thể tạo các dạng xem mới của dữ liệu, tập trung vào những khoảng thời gian hoặc những địa điểm địa lý cụ thể.

Khi bạn thêm cảnh mới vào hành trình, cảnh đó không rỗng—nó được dựa trên cảnh đang được chọn trong ngăn Trình soạn thảo Hành trình. Sau khi bạn thực hiện những thay đổi đối với cảnh mới, bạn có thể chuyển nó đến bất cứ vị trí nào mà bạn muốn trong hành trình.

Để thêm cảnh mới, trong cửa sổPower Map, hãy bấm Trang đầu > Thêm Cảnh.

Thêm Cảnh vào hành trình Power Map

Cảnh mới sẽ xuất hiện ngay phía dưới cảnh đã chọn trong ngăn Trình soạn thảo Hành trình, hiển thị hình thu nhỏ của cảnh ở bên trái. Bạn có thể truy nhập các tùy chọn cảnh bằng cách bấm vào biểu tượng Thiết đặtxuất hiện khi bạn di chuột lên hình thu nhỏ.

Hãy dùng biểu tượng bánh răng trong cảnh của hành trình để đặt các tùy chọn

Bạn có thể sử dụng các thiết đặt này để:

  • Đổi tên cảnh.

  • Thay đổi độ dài của của thời gian phát cảnh.

  • Thay đổi độ dài của thời gian chuyển tiếp từ cảnh trước đó.

  • Thêm hiệu ứng vào cảnh, chẳng hạn như bay qua, thu phóng (đẩy vào) hoặc xoay hình cầu.

  • Làm cho hiệu ứng nổi bật hơn bằng cách tăng cường độ của nó.

  • Tăng tốc hoặc làm chậm hiệu ứng.

Di chuyển cảnh

Nếu có nhiều cảnh, bạn có thể thay đổi thứ tự của các cảnh bằng cách di chuyển chúng.

Chỉ cần kéo cảnh sang một vị trí khác trong ngăn Trình soạn thảo Hành trình.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×