Thêm hoặc đọc chú thích trong bản trình bày trên thiết bị di động

Thêm hoặc đọc chú thích trong bản trình bày trên thiết bị di động

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng thiết bị di động của bạn để thêm, thay đổi, xóa hoặc trả lời chú thích trong bản trình bày trên Android hoặc thiết bị di động.

 1. Tìm một trang chiếu với chú thích trên đó.

 2. Gõ nhẹ vào nút chú thích Biểu tượng chú thích để mở ngăn chú thích để đọc và trả lời.

  Thanh công cụ giúp bạn dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Thanh công cụ cho ngăn chú thích

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ vào nút Chú thích mới trên thanh công cụ trôi nổi.

  Thanh công cụ trôi nổi trong PowerPoint cho Android có một lệnh chú thích mới

  Ngăn chú thích xuất hiện toàn màn hình với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nhấn xong để đổi kích cỡ ngăn chú thích và hiển thị trang chiếu của bạn một lần nữa.

 4. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích:

  Thanh công cụ cho ngăn chú thích

 1. Gõ nhẹ tab xem lại trên Ribbon, sau đó gõ nhẹ vào Hiện chú thích:

  Tab xem lại của Ribbon trong PowerPoint trên máy tính bảng Android có các nút bằng cách dùng chú thích.

  Ngăn chú thích xuất hiện.

 2. Dùng các nút trên ruy-băng để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích.

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ tab xem lại trên Ribbon, sau đó chạm vào Chú thích mới:

  Tab xem lại của Ribbon trong PowerPoint trên máy tính bảng Android có các nút bằng cách dùng chú thích.

  Ngăn chú thích xuất hiện.

 3. Nhập chú thích của bạn. Khi bạn thực hiện xong, hãy gõ nhẹ vào nút đóng (X) trong ngăn chú thích .

  Bạn cũng có thể dùng các nút trên ruy-băng để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích.

 1. Tìm một trang chiếu với chú thích trên đó.

 2. Gõ nhẹ vào nút chú thích Biểu tượng chú thích để mở ngăn chú thích để đọc và trả lời.

  Thanh công cụ giúp bạn dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Các nút chú thích trong PowerPoint cho iPhone

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ vào nút Chú thích mới trên thanh công cụ trôi nổi Nút chú thích mới trong PowerPoint cho iPhone .

  Ngăn chú thích xuất hiện toàn màn hình với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nhấn xong để đổi kích cỡ ngăn chú thích và hiển thị trang chiếu của bạn một lần nữa.

 4. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích:

  Thanh công cụ cho ngăn chú thích

 1. Tìm một trang chiếu với chú thích trên đó.

 2. Gõ nhẹ vào nút chú thích Biểu tượng chú thích để mở ngăn chú thích để đọc và trả lời.

  Thanh công cụ giúp bạn dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Các nút chú thích trong PowerPoint cho iPad

 1. Gõ đúp vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

 2. Gõ nhẹ vào nút Chú thích mới trên thanh công cụ trôi nổi.

  Thanh công cụ trôi nổi trong PowerPoint cho Android có một lệnh chú thích mới

  Ngăn chú thích xuất hiện toàn màn hình với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 3. Nhập chú thích của bạn. Nhấn xong để đổi kích cỡ ngăn chú thích và hiển thị trang chiếu của bạn một lần nữa.

 4. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích:

  Các nút chú thích trong PowerPoint cho iPad

 • Trên tab xem lại , gõ nhẹ vào Hiện chú thích.

  Nút hiện chú thích trong PowerPoint Mobile cho Windows 10

  Ngăn chú thích sẽ mở ra, nơi bạn sẽ nhìn thấy bất kỳ chú thích nào đã được thêm vào bản trình bày.

 1. Gõ nhẹ vào trang chiếu mà bạn muốn chú thích vào.

  Thanh công cụ giúp bạn tạo chú thích mới, xóa bỏ chú thích hiện tại, và dẫn hướng lùi lại và chuyển tiếp thông qua chú thích, trả lời chú thích hiện tại, hoặc xóa bỏ chú thích hiện tại:

  Các nút chú thích trong Windows Mobile: tạo chú thích mới, xóa bỏ chú thích hiện tại, đi tới chú thích trước đó và đi đến chú thích tiếp theo

  Ngăn chú thích xuất hiện với một ghi chú trống cho thấy tên của bạn và ngày.

 2. Nhập chú thích của bạn. Gõ nhẹ vào bất kỳ nơi nào trên màn hình khi bạn hoàn tất gõ.

Bạn không thể thêm chú thích trong PowerPoint trên máy tính bảng Windows.

 • Trong ngăn chú thích, ngay bên dưới chú thích bạn muốn phản hồi, gõ nhẹ vào hộp trả lời và bắt đầu nhập.

Bạn không thể trả lời chú thích trong PowerPoint trên máy tính bảng Windows.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×